FREMSKRIDT OG FATTIGDOM

AF 

HENRY GEORGE

FREMSKRIDT OG FATTIGDOM
Henry Georges store undersøgelse af årsagerne til fattigdommens vedvaren trods de tekniske fremskridt.
Læs evt "Opgaven" - derefter "Opgaven løst", og de efterfølgende kapitler. 
Kapitel 1, 2, 3 og 4 kan altid læses senere.
Redigeret og digitaliseret ved Per Møller Andersen (1999)
Originalens titel: 
Progress and Poverty (1879)
Danske udgaver:
1905 (og senere oplag) i oversættelse ved Jakob E Lange.
1999 og 2000 på CD Rom i moderne retskrivning 
v/Per Møller Andersen, www.grundskyld.dk
November 2010: 7. udgave - i retskrivning som på denne side.
ISBN 978-87-990612-1-1
Kr. 168,- / Sendes portofrit!
Skriv til: pma--@--grundskyld.dk
Kan også lånes på bibliotekerne!
Kan også købes som ePub-
Fravalgt af eReolen:
Indledning: Opgaven En kort beskrivelse af den opgave George har sat sig for at løse:  at søge den lov, der forbinder fattigdom med fremskridt og øger nøden efterhånden som rigdommen vokser.
1:   Arbejdsløn og Kapital Et opgør med den klassiske lære om en lønfond. 
2:   Befolkning og livsfornødenheder Et opgør med Malthus' befolkningslære. 
3:   Formuefordelingens love En redegørelse for den 'sande teori'. Loven for kapitalrente, Lønloven og Jordrenteloven. 
4:   Fremskridtets virkning Jordrentens stigning. Her undersøges hvad der sker ved befolkningsvækst, ved materielle fremskridt og ved de forventninger, de materielle fremskridt skaber.
5:   Opgaven løst Vi har nået vores mål. Nu ved vi, hvorfor de materielle fremskridt ikke afskaffer fattigdommen.
6:   Midlet Vi må gøre jorden (jordværdierne) til almen ejendom!
7:   Midlets retfærdighed En undersøgelse af om forslaget er 'retfærdigt'. 
Hvad begrunder ejendomsret?
8:   Midlets brug Hvordan den lige ret til jorden kan vindes og bevares!
9:   Midlets virkninger Hvordan indvirker forslaget på produktionen, på fordelingen af produktionsresultatet og på enkeltmennesker og grupper.
10:  Loven for menneskelige fremskridt En fremskridtsteori; om civilisation og om muligheden for at denne civilisation kan overleve. 
Slutning:   Menneskelivets gåde Det afsluttende kapitel i Fremskridt og Fattigdom.
Om livets betydning, (bl.a.) 

Når du har læst 

Fremskridt og Fattigdom

ved du mere om nationaløkonomi end de fleste.
Bedre end god litteratur - læs den igen og igen
 
Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Præ-georgister
Eksempler

Ændret i juni 2007