Beskyttelse eller Frihandel

af

HENRY GEORGE

Beskyttelse eller Frihandel
En undersøgelse af toldspørgsmålet med særligt henblik på arbejdets kår. 
Er toldbeskyttelsen til gavn eller til skade for befolkningen som helhed?
Send mail til pma @ grundskyld.dk såfremt du ønsker tilsendt Word eller pdf kopi..
Digitaliseret ved  Per Møller Andersen
Originalens titel: 
Protection or Free Trade (1886)
Danske udgaver:
1912 oversat af P. Larsen.
1935 og senere oplag  i oversættelse ved Jakob E Lange.
1999 og 2000 på CD Rom i moderne retskrivning v/Per Møller Andersen.
 Kapitel Kapitlerne i denne bog er alle meget korte. 
De er derfor samlet i afsnit som indikeret nedenfor. Et klik på et kapitel vil dog føre direkte til dette kapitel.
Overskrifterne på de enkelte kapitler er også selvforklarende - derfor ingen yderligere uddybning.

Forord
1 Indledning
2 Rydningsarbejde
3 Metoden
4 Er beskyttelse et universelt behov?
5 Beskyttelsessystemets enheder
6 Handel
7 Produktion og producenter
8 Finanstold
9 Beskyttelsestold
10 Industriens opmuntring
11 Det hjemlige marked og den hjemlige handel
12 Udførsel og indførsel
13 Vildfarelser, som hidrører fra brugen af penge
14 Gør høj arbejdsløn beskyttelsestolden nødvendig?
15 Landenes naturfortrin og mangler som begrundelse for beskyttelsen
16 Industriens udvikling
17 Beskyttelsen og producenterne
18 Beskyttelsens virkning på den amerikanske industri
19 Beskyttelsen og arbejdslønnen
20 Beskyttelsens afskaffelse
21 Frihandelslærens utilstrækkelige begrundelse
22 Frihandelslærens virkelige svaghed
23 Beskyttelseslærens virkelige styrke
24 Paradokset
25 Den røver som tager alt
26 Den sande frihandel
27 Løven som spærrer vejen
28 Frihandel og socialisme
29 Praktisk politik
30 Slutning


Til
  1. Oversigt: Henry George's værker 
  2. Hovedside: Grundskyld - Henry George
Oprettet i juli 2000.
Opdateret april 2001
e