The Land Problem:  Pages in English

HENRY GEORGE

1839 - 1897
 
Henry Georges værker præsenteres her i håb om, at de kan finde nye læsere.
Enkelte værker kunne tidligere lånes på eReolen. Det kan de ikke mere. Se her hvorfor.: eReolen
Dog, når den sandhed, som jeg har forsøgt at klargøre, engang er blevet forstået af de brede lag, da er det let at forudse, hvorledes en sammenslutning af politiske kræfter, stærk nok til at føre den ud i livet, vil blive mulig.
Fremskridt og fattigdom, Kap. 8
Fremskridt og Fattigdom
Udgivet i USA, 1879.
Henry Georges store undersøgelse af årsagerne til fattigdommens vedvaren på trods af de tekniske fremskridt.
George finder årsagen og angiver en løsning.  
Samfundsspørgsmål
Udgivet i USA i 1883
En levende skildring af de forhold, Henry George har behandlet mere eksakt i Fremskridt og Fattigdom
En gammel bog - men fortsat aktuel!
Beskyttelse eller frihandel
Udgivet i USA i 1886.
En undersøgelse af toldspørgsmålet med særligt henblik på arbejdets kår.
Er toldbeskyttelsen til gavn eller til skade for befolkningen som helhed? 
Arbejdets kår
Udgivet i USA i 1891.

Nu også på svensk:
Arbetets villkor
Et åbent brev til Pave Leo XIII, som i et hyrdebrev, Rerum Novarum, havde angrebet Henry Georges lære om alle menneskers lige ret til jorden.
Henry George gendriver punkt for punkt pavens argumentation, og dette værk er en lille saglig lektion i nationaløkonomi.
Sproget bærer præg af, at det er et brev til Hans Hellighed, Pave Leo XIII.
Fattigdom er en forbrydelse
Taler og Artikler

fra årene 1877 til 1894.

Der findes flere ikke oversatte taler/artikler på engelsk side: Summary 
Taler og artikler handler alle om fattigdom forårsaget af den private jordejendomsret. 
Men indgangsvinklen er forskellig, tilpasset det aktuelle publikum.
Udgivet samlet på dansk i 1994: Fattigdom er en forbrydelse og andre essays
Om erstatning Dette afsnit om erstatning er et uddrag fra
A Perplexed Philosopher
(en forvirret filosof)
Den Nationaløkonomiske Videnskab
e-bog (ePub): ISBN: 978-87-91060-77-9
Pris: kr. 55,- (ca)
Paperback: ISBN 978-87-91060-72-4
Pris kr. 248,-
 
Ole Lefmann har oversat    
The Science of Political Economy.
Ny pris: kr. 148,-
Fremsendes portofrit!

Værker, som ikke er oversat til dansk

A Perplexed Philosopher
Udgivet 1892
I Social Statics (1850) havde Herbert Spencer fordømt den private jordejendomsret, og Henry George så frem til at møde ham i London i 1881. 
George blev derfor overrasket over, at Spencer forsvarede den engelske regerings opførsel i Irland.
Spencer bortforklarede senere offentligt sine meninger fra Social Statics, hvilket fik George til at skrive bogen
A Perplexed Philosopher.
Den er ikke oversat til dansk - bortset fra ovenstående afsnit om erstatning.
The Irish Land Question
Udgivet 1881
The Irish Land Question er ikke oversat til dansk!
Titlen blev senere ændret til The Land Question for at illustrere at dette er et generelt problem!
Our Land and Land Policy
Udgivet i USA i 1871
Our Land and Land Policy blev udgivet i 1871, og var Henry Georges første forsøg på at fremsætte sin økonomiske filosofi. George fortsatte arbejdet med udgivelsen af Fremskridt og Fattigdom.
Bøger og CD-Rom kan lånes på 
Henry George Biblioteket, Lyngbyvej 56A, 2100 København Ø
Tel. 3929 6533
Ønsker du Word eller pdf kopi af en eller flere tekster, så send mail til pma @ grundskyld. dk
Fjern mellemrum i mailadresse.
Når du har læst 

Fremskridt og Fattigdom

ved du mere om nationaløkonomi end de fleste.

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler