Biografier

Skatte-historie

 
Da mennesket kun kan leve på og af jorden, 
er det at gøre jorden til nogles ejendom det samme som at dele menneskene i priviligerede og hjælpeløse.
P. Larsen
Henry George - hans liv og hans værk
H. Balslev
Henry George
Albert Jay Nock
Henry George - en uortodoks amerikaner
Severin Christensen
Herbert Spencer contra Henry George
J.L. Bjørner
Tolstoj - Den store Russer
Fra tidsskriftet Grundskyld
Signe Bjørner
Mindeord
Om Severin Christensen og hans værk.
Viggo Starcke
C.N. Starcke:  Sociologen, Pædagogen, Politikeren
C. N. Starcke
Herbert Spencer (1903)

Signe Bjørner
Eksternt link
En verdenstankes vækst i vort folk
Henry George Bevægelsens historie i Danmark
Villads Christensen Den første Henry George bevægelse i Danmark
Dan Bjørner
Henry George Bevægelsen i Danmark - gennem et halvt århundrede
En af stifterne (1912)
Ved 10-året for Henry George Foreningens Stiftelse
v/Signe Bjørner
Retsforbundets første 10-år
Signe Bjørner
Henry George og Edward Bellamy
Arne Garborg
(eksternt link)
Hvad jeg er Henry George skyldig
(og lidt om Henry George i Norge)
Sophus Berthelsen
Vort århundredes stortanke
Husmandsbevægelsen og dens forhold til Len og Stamhuse

Kr. Kolding Grundrids af vort skattevæsens historie
N. P. Jensen
Skattereformen af 1903
F. Folke og K.J. Kristensen
Arbejdet for Grundskyld i Danmark. 1926 -1929
Link til Det Kongelige Bibliotek
Om Programmet.  Det Radikale Venstres program 1906.
Kan downloades her som pdf.
 
Severin Christensen
Radikalismen på skillevejen - Et nyt retsdemokratisk parti(1916)
Kr. Erslev Valdemarernes storhedstid
Udvalgte afsnit. For særligt interesserede. Uddyber Koldings oversigt.
Alfred Petersen 
Lloyd George og jordspørgsmålet i England
Professor C. V. Prytz
Eksternt link
Skat på skov (pdf)
Uden år - men fra først i 1920'erne...
Abel Brink
En ny hartkornsansættelse af Danmarks Landbrugsjord (1929)

Fra arkivet Løst og fast fra de gamle tidsskrifter og udvalgte pjecer.

Og lidt fra Norge:
S. Wielgolaski
Grunnverdiskatt og boligsak (fra 1925)
 
Opdateret april 2017

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler
Summary of pages in English: Land and taxation