Biografier

Skatte-historie

 
Da mennesket kun kan leve på og af jorden, 
er det at gøre jorden til nogles ejendom det samme som at dele menneskene i priviligerede og hjælpeløse.
P. Larsen
Henry George - hans liv og hans værk
H. Balslev
Henry George
Albert Jay Nock
Henry George - en uortodoks amerikaner
Severin Christensen
Herbert Spencer contra Henry George
J.L. Bjørner
Tolstoj - Den store Russer
Fra tidsskriftet Grundskyld
Signe Bjørner
Mindeord
Om Severin Christensen og hans værk.
Viggo Starcke
C.N. Starcke:  Sociologen, Pædagogen, Politikeren
C. N. Starcke
Herbert Spencer (1903)

Signe Bjørner
Eksternt link
En verdenstankes vækst i vort folk
Henry George Bevægelsens historie i Danmark
Villads Christensen Den første Henry George bevægelse i Danmark
Dan Bjørner
Henry George Bevægelsen i Danmark - gennem et halvt århundrede
v/Signe Bjørner
Retsforbundets første 10-år

Kr. Kolding Grundrids af vort skattevæsens historie
F. Folke og K.J. Kristensen
Arbejdet for Grundskyld i Danmark. 1926 -1929
Severin Christensen
Radikalismen på skillevejen - Et nyt retsdemokratisk parti(1916)
Kr. Erslev Valdemarernes storhedstid
Udvalgte afsnit. For særligt interesserede. Uddyber Koldings oversigt.
Alfred Petersen 
Lloyd George og jordspørgsmålet i England
Professor C. V. Prytz
Eksternt link
Skat på skov (pdf)
Uden år - men fra først i 1920'erne...

Fra arkivet De gamle tidsskrifter
 
Opdateret i december 2007

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler
Summary of pages in English: Land and taxation