The Land Problem:  Pages in English

SAMFUNDSSPØRGSMÅL

AF

HENRY GEORGE


SAMFUNDSSPØRGSMÅL
En levende skildring af de forhold, Henry George har behandlet mere eksakt i Fremskridt og fattigdom
En gammel bog - men fortsat aktuel!
Når nationaløkonomi skal gøres levende og vedkommende.

Redigeret og digitaliseret ved Per Møller Andersen
Originalens titel: 
Social Problems (1883)
Danske udgaver:
1918 og 1952 i oversættelse ved P. Larsen og Svend Graham.
1999 og 2000 på CD Rom i moderne retskrivning 
v/Per Møller Andersen. www.grundskyld.dk
01: De sociale spørgsmåls voksende betydning Hvad skal der til for at skabe et samfund?
02: Politiske farer Om demokratiets fremtid - og den politiske magt.
03: Den kommende forøgelse af det sociale tryk Om indvandring og befolkningsvækst - som gør at jord ikke længere er frit tilgængelig.
04: To modsatte retninger Om fremskridtets evne til at samle uhyre rigdomme i hænderne på de få - og gøre vilkårene for de mange ringere.
05: Koncentrationens fremmarch Her beskrives starten på "McWorld". 
Ophobning af formue og koncentration af magt. 
06: Fejlen i de nuværende sociale vilkår Om oprindelsen til de store formuer.
07: Er denne verden den bedste af alle verdener Rigdom til de få, fattigdom til de mange. 
De fattige vil vi altid have hos os!?
08: Vi kunne alle være rige Vi kunne alle have nok til at tilfredsstille rimelige ønsker, men: 
Vi er så vant til fattigdom, at den regnes for en naturlig lod for de store masser.
09: De første grundsætninger Retfærdig formuefordeling? 
Naturen giver rigdom til arbejdet og kun til arbejdet. En samfundsindretning i overensstemmelse med retfærdigheden.
10: Menneskerettigheder Om værdien af menneskerettigheder - 
når adgangen til jorden er nægtet.
11. Affald fjernes Om den irske 'overbefolkning'. Den rigtige forklaring på hvorfor 'kartoffelhøsten' fik så alvorlige følger. 
12. Overproduktion Er overproduktion skyld i arbejdsløshed? Kan der være overproduktion, hvor så mange mangler det mest nødvendige?
13. Ledig arbejdskraft Uden jord kan intet menneske leve, arbejde, drive virksomhed.
14. Maskinernes virkninger Alle produktionsfremskridt kommer jordejerne til gode.
15. Slaveri og slaveri Personligt slaveri og reelt slaveri - slaveri som følge af privat jordejendomsret.
16. Statsgæld og indirekte beskatning Statsgæld er et middel til at opnå rådighed over rigdom i nutiden ved at give løfte om en vis fordeling af formuen i fremtiden.
17. Regeringens opgaver Der er mange virksomheder, som regeringen til fælles bedste burde overtage.
18. Hvad vi må gøre Fordelen ved alle fremskridt tilfalder jordejerne...
19. Den første store reform Vi må håndhæve uafhængighedserklæringens grundtanke og gøre jorden til menneskenes fælles ejendom.
20. Den amerikanske landmand Landmanden vil ikke modsætte sig skat på jordværdi. Han kender godt jordværdierne i byen!
21. By og land Den for tætte befolkning i byerne og den for spredte befolkning på landet.
22. Slutning Glem fordomme og formodet egeninteresse - og overvej årsager til de samfundsonder, der er så iøjnefaldende.
Derefter er løsningen umiddelbart indlysende.

Word eller pdf kopi mailes på anmodning.

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler