Fra arkivet

 
Jeg har hentet en del materiale fra arkivet: De første tidsskrifter.
Her kan man se, hvad den danske Henry George bevægelses grundlæggere har beskæftiget sig med, og hvad de fandt relevant at skrive om.
Artiklerne er ikke grupperet - så historie, teori, ideologi mv. er i tilfældig orden. Der er heller ingen kronologisk orden.
Mest relevant for bevægelsens medlemmer.  
RET, okt.-nov., 1904
Udgiverne.
RET
Fra bladets første nummer: Bladets formål og sigte.
RET, okt. 1912 og
Grundskyld, sept. 1933
Henry George og Carl Rohl-Smith
Om bustens tilblivelse og dens videre skæbne
Grundskyld, Nr. 1, 1953
Køgeresolutionen
Den Danske Henry George Forening og Fyns Husmandsskole
RET,  jan. 1911
Villads Christensen
A. S. Ørsted og bolværksejerne
En statsmand, som fastholdt folkets ret.
RET, april-maj 1912
En af stifterne
Af Henry George Foreningens historie
Om bevægelsens første år, om bladet og formodede årsager til ophør af den første Henry George Forening i 1892 - samt diskussion af berettigelsen af den nuværende. Ved 10-året for den nye forening.
Er Foreningen til gavn for 'bevægelsen' - for sagen?
RET, okt. 1910 (igen i 1915)
Severin Christensen
Velfærdsmoral eller Retsmoral

RET, marts 1911
S. Berthelsen
Hjalmar Branting og Henry George.
Afklaring af begreber, bl. af  "privat ejendomsret til jord".
RET, jan. og feb. 1911
Severin Christensen
Jordskyldens rette anvendelse.
Provenuet må kun anvendes til fællesudgifter.
Vederlag for samfundsgoder
Svar på SCs indlæg om jordskyldens rette anvendelse.
RET, feb. 1911
S. Berthelsen
RET, november 1911
Severin Christensen
Statens opgave. At skifte ret - eller at drive forretning.
Til Folke-Rasmussen i anledning af hans pjece: Skat og Erhverv.
I. Et svælg er befæstet.
Til Severin Christensen. Uddybning af synspunkter.
II. Retlige opgaver og tekniske
Er der en misforståelse? Men uenighed består.
RET, jan. - feb 1912
Folke Rasmussen
RET, jan. - feb 1912
Severin Christensen
Grundskyld, marts 1926
S. Berthelsen
Grundskylds- og partipolitik
Om andre partiers forståelse af retstanken.
RET, nov. - dec. 1913
Joseph Fels
Joseph Fels' religion - En brevveksling
Om de sociale og moralske love - og om JF's barmhjertighed og godgørenhed.
RET, sept. 1912
Joseph Fels
Børneredning
Vil man gøre noget for at hjælpe børnene - eller vil man blot være god?
RET, juli, aug., sept. 1913
S. Berthelsen
De tre stadier - som enhver ny reformtanke må gennemløbe:
1. den strider mod skriftens ord eller mod lov og ret!
2. den kan være meget god i teorien, men den dur ikke i praksis!
3. det er jo kun, hvad vi altid selv har sagt!
RET, marts 1911
S. Berthelsen
Skatteevne contra skattepligt
Følger skattepligten 'evnen' - eller findes der andre kriterier for skattebetaling?
RETSSTATEN, juni 1920
Sev. Christensen
Principper og taktik
En præcisering af georgisme og retsmoral. Der er en væsentlig forskel.
RET, 15. Aug. 1920
Sophus Berthelsen
Henry George foreningens navn
Et nyt navn, som illustrerer foreningens formål, efterlyses.
RETSSTATEN, nov. 1920
Severin Christensen
RETSSTATENs mission
Nogle tanker ved bladets ophør 1920.
Silkeborg Venstreblad
Særtryk
Den glemte jordlov af 1848
Et lidet bidrag til dansk landborets historie.Af S. Berthelsen.

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler

Oprettet juni 2005
Tilføjelse august 2016