Kritik af georgismen
Hertugen af Argyll Profeten fra San Francisco (1884)

Svar til Hertugen af Argyll:
Reduktion til uretfærdighed
Henry George

V.I. Madsen Mygdal
Jordrentesystemet (1891)
Fra: Frihed - En belysning af socialpolitikens veje og mål.
K. Riis-Hansen

En kritik af den georgistiske jordværdiskat(1910)
Foredrag i Nationaløkonomisk Forening den 24. februar 1910
Nationaløkonomisk Tidsskrift XXXXVIII
J.T. Juhl

Er georgismen ikke tyveri? (1914)
En kort fremstilling af hvad georgismens gennemførelse vil betyde

Er retfærd tyveri?

Svar til J.T. Juhl
Alfred Pedersen

A. Fraenkel
Georgismen (1916)
Fra: Verden med dansk mål eller Danmark med Verdensmål
Rudolf Holst

Jordrenten i byerne (1926)
En rimelig forklaring af jordrenten - men konklusionen er, at det georgistiske krav er ført for vidt!
E. Palmø

Henry Georges og Severin Christensens statsidealer (1941)
Ikke en kritik af 'georgismen', men en kritik af den georgistiske velfærdsstat.
Tilslutning til Severin Christensens retsstat!
Erhard Jakobsen
(link til Wikipedia)
Retsforbundet - den store illusion (1952)
Jeg kunne ikke få tilladelse til at gengive denne lille pjece (1. februar 2008).
Men den kan lånes på Henry George Biblioteket - og på folkebibliotekerne.
Det
Konservative Folkeparti
RETSFORBUNDET i kritisk belysning (1951).
Jeg har spurgt, om jeg må bringe den - men intet hørt (14. marts). Se brev .
Men den kan lånes på Henry George Biblioteket - og på folkebiblioteket.
Robert L. Heilbroner Henry George (1961)
Fra Økonomiens Tænkere
Lipsey & Steiner
The Single Tax Movement (1975)
Fra lærebøgerne
Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler
Opdateret oktober 2010