Kortere tekster

hovedsageligt fra

De gamle pjecer

 
Teksterne er lettere moderniseret

K. J. Kristensen
Grundskyldsspørgsmålet (1925)
Grundskyld og grundvurdering (1920)
Sophus Berthelsen
(SB)
Husmandssagen (1913)
Den glemte jordlov af 1848 (--1925)
Om Vort Århundredes Stortanke
Lægen og husmanden (1914)
Dansk radikal jordpolitik (1925)
RETs småskrifter
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 8
Nr. 10 - 13
Nr. 14
Nr. 16 - 23
Nr. 28
Nr. 31-33
Nr. 55
Nr. 9 - Tillæg

Henry Georges Program  (Henry George)
Leo Tolstoy om Henry George (1904 - SB)
En skattelov og dens virkninger (1905 - Villads Christensen)
Om salg af kommunale grunde. Et nyt princip til overvejelse.(1904 - SB)
Børne-Hjælp og Børne-Ret (1905 - SB)
Skattelovenes store fejl (1904 - SB)
Folkevalgte Høvdinger (1905 - SB)
Et Henry George Samfund. -Fairhope (1905 - Villads Christensen)
Retten til havet (SB)
Skattelovenes store fejl (1905 - SB)
C. N. Starcke
Georgisme (1911)
Georgismens grundtanker (1910)
Fristat eller Slavestat (1932)
Herbert Spencer (1903)
Lige ret for alle (1908)
H. Waage
Landboreformer (1913)
Oluf Ram
En ny verden og dens grundlov. (1919)
K. Ravnholt
Staten - Dens natur og rette opgave (1926)
Nikolai Lundegaard
Henry George og Vitskapen um Grunnrente, Arbeidsløn og Kapitalrente

***

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler

Oprettet april 2017
Tilføjelse december 2017