Præ-georgister

-- forløberne for Henry George: dem som har behandlet jordmonopolet og foreslået indgreb herimod


Thomas Paine
1737 - 1809
Agrarian Justice
Et lille skrift, som Thomas Paine skrev i Paris vinteren 1795-96.
Udgivet i 1797. Læs hvorfor.
Nu i dansk oversættelse: Ligeretten til jorden
Emile de Laveley
1822 - 1892
Om ejendomsretten og dens oprindelige former.
("De la propriété et de ses formes primitives" - 1874)
Patrick Edward Dove
1815 - 1873
The Theory of Human Progression
(abridged by Julia A. Kellogg. 1910)
Ikke oversat til dansk.
Herbert Spencer 1820 - 1903
Link til Wikipedia - engelsk
Herbert Spencer 1820 - 1903
Link til Wikipedia - dansk
Social Statics (ikke oversat til dansk)
2 chapters only:
- The Right to the Use of the Earth
- The Right of Property
Edwin Burgess 1807 - 1869
Letters on Taxation
Thomas Spence 1750 - 1814
Link til Wikipedia - engelsk
The real Rights of Man
- link til anden side
William Ogilvie
Link til Wikipedia - engelsk
Essay on The right of Property in land

Til Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Præ-georgister
Eksempler
To Summary of pages in English: The Land Problem
Opdateret oktober 2004