RETSSTATEN

En fremstilling af det offentlige livs etik.

Af Severin Christensen
 
Vi derimod mener, at staten hverken er eller bør være andet end en samfundskraft, ikke til undertrykkelse og gensidig plyndring, men tværtimod til at garantere enhver sit, retfærdighed og sikkerhed.
Bastiat - 1848

 RETSSTATEN 

En fremstilling af det offentlige livs etik.
Af Severin Christensen (1911)

Redigeret og digitaliseret ved Per Møller Andersen, 2001.
Forord Sev. Christensens forord til 2. udgave, 1922
Arge Krappers forord til 3. udgave, 1949
Forord til denne elektroniske udgave, 2001.
Indledning Kan der findes en grænse for flertallets magt, for statens formynderi og tvangsindgreb? 
Kan der findes et socialt princip, som kan sikre fredeligt samarbejde og tryg ligevægt?
Og således at den enkeltes ret ikke tilsidesættes for flertallets interesser.
1: Er der mulighed for en almengyldig morallære Om pligt og skyld. Hvad er pligt? Hvad er skyld?
2: Vederlagsloven som social naturlov
3: Hvorledes opstår skyldfølelsen
4: Rettens væsen
5: Kan der gives en etisk videnskab?
6: Velfærdsmoralen og retsmoralen
7: Teorier om statsmagten og dens rette grænser
8: Statsmagtens væsen
9: Den etiske ejendomsret
10. Retsstatens opgaver
11. Grundtræk af retsstatens økonomi
12. Strafferetten i belysning af vederlagsprincippet
13. Retningslinier for statens opgave
      som retsværn i det private liv og i næringslivet

14. Det ydre retsværn
15. De umyndiges ret
16. Retsstatens forfatning
17. Politik og kultur
Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Præ-georgister Eksempler