Om jordens betydning 

- for menneskets frihed

 
NO MAN SHALL HAVE any more land than he can labour himself, or have others to labour for him in love. 
Gerrard Winstanley (1649)

Leo Tolstoy


Den store uret
Et lille skrift af Leo Tolstoy, hvor han tilslutter sig Henry Georges lære, og bidrager med yderligere indsigt.
Offentliggjort i The Times i 1905. Dansk udgave 1907.
Opstandelse
Part 2, Kap. 9, hvor fyrsten fortæller om Henry George og hans forslag.
Jordspørgsmålet løst af Henry George
Udgivet 1914 på Henry George Forlaget
Jeppe Aakjær
Hytter i alle lande
Foredrag holdt i Ormslev 1910
David Redfearn
Tolstoj - om Henry George
Uddrag fra: Tolstoj - Principper for en ny verdensorden
Frank Dupuis Da Australien blev koloniseret
De første frie bosættelser i Australien - og jordens rolle heri. 
Foredrag holdt ved den 8. internationale konference for Grundskyld og Frihandel, Odense 1952.
When Australia was colonised

Max Hirsch
Demokrati kontra socialisme
Indledning
Viggo Starcke
Det daglige Brød  
Nogle væsentlige begreber.
Foredrag holdt ved den 8. internationale konference for Grundskyld og Frihandel, Odense 1952 - og mange gange derefter. 
Our Daily Bread 
Sir Stamford Raffles - Singapores grundlægger
Den store englænder som sikrede menneskets frihed og frigjorde handelen!
Centuries of Experience with Land Taxation in Denmark
Om jordværdibeskatning fra vikingetiden til i dag. 
Henry George i Verdenspolitikken 
C. N. Starcke
Georgisme (1911)
Lige ret for alle (1908)
Dr. Thomas Nulty
Bishop of Meath
Back to the land
A letter to the Clergy and Laity of the Diocese of Meath. 1881
Frederick Verinder My Neighbour's Landmark (kun uddrag)
Short Studies in Bible Land Laws
Winston Churchill Land Monopoly
Tale holdt i Parlamentet den 4. maj, 1909.
Nu også på dansk:
Om jordmonopolet
Villads Christensen
"Fremskridt og Fattigdom" af Henry George
Et resume af Henry Georges store værk. 1920.


Diverse
Separat side (her følger digitaliserede pjecer)
***

Andre tekster

- også om frihed


Viggo Starcke
The Viking Danes
Lidt dansk historie!
Pharaoh had a dream
Resultatet af Josefs arbejde i Faraos tjeneste.
Jonathan SwiftA Modest Proposal
Om den irske 'overbefolkning'. Beskedent forslag til en løsning.
Af forfatteren til Gullivers Rejser.
Et beskedent forslag (dansk oversættelse)
H. Taine
Demokratiets diktatur
Oversat af Severin Christensen 1926
Frédéric Bastiat STATEN
Udkom i 1848 i det franske blad "Journal des Debats".
William Graham Sumner
The Forgotten Man

Hovedside: Grundskyld - Henry George
Henry George
Retsmoral
Andre Skribenter
Parabler
Kritik
Hvem er jeg
Eksempler

Opdateret april 2007
med flere skrifter