DANMARK

 
Boligmarkedet - huspriser
Berlingske Tidende, onsdag den 16. oktober, 2002 (side 7)


Citat (uddrag)

Skovrejsning banker huspriser op

Berlingske Tidende onsdag den 16. oktober 2002, (side 7).

Villaer tæt på nyrejst skov stiger op til 10% i værdi, viser en undersøgelse fra Forskningscentret.
Udover True Skov (nær Århus) har forskerne undersøgt udviklingen i huspriserne ved Bakkely Skov ved Vemmelev mellem Korsør og Slagelse.
Udviklingen i huspriserne ved de to skovrejsningsprojekter indgår i en samlet undersøgelse af forholdet mellem den udgift, der følger med at etablere ny skov, og de goder, der samfundsøkonomisk kommer ud af flere træer på byområder.
Medens velfærdsgoder som grundvandsbeskyttelse, ankomst af flere og nye dyr og planter til nyrejst skov og dennes rekreative værdi er svær at gøre op i penge, så er prisudviklingen for skovnær fast ejendom et langt mere brugbart økonomisk instrument i en sådan, såkaldt cost-benefit vurdering.
Forskerne vurderer således at værdien for samfundet af True Skov ligger på 26-29 mio. kr., meden værdien af Bakkely Skov ligger på 3-5 mio. kr.Kommentar Dette er således den gevinst grundejerne kan hente - medens skovrejsningen er betalt af samfundets fælles kasse.
Hvem har undersøgt værdien for samfundet af den nye Metro - baseret på prisudviklingen af ejerlejligheder i de respektive områder?
Eller rettere værdien for indehaverne af ejerlejligheder i disse områder?


Spørgsmål Er det en samfundsøkonomisk gevinst at huspriserne stiger? 
Det må da kræve en forklaring - men den får vi ikke!
Til:
  1. Oversigt Eksempler fra dagligdagen
  2. Hovedside: Grundskyld - Henry George
  3. Oversigt Henry George's værker 
Oktober 2001