DANMARK

 
Hvorfor stiger huspriserne?
Vismændene i Kronik i Erhvervsbladet d. 6.6.2005
Citat Hvorfor stiger huspriserne?
De stigende huspriser er påvirket af en række faktorer såsom lav rente, øget efterspørgsel, nye låntyper - og skattestoppet.
af
Peter Birch Sørensen, Jørgen Birk Mortensen og Jan Rose Skaksen
 --------
Huspriserne i Danmark er steget meget de senere år. Alene sidste år blev enfamiliehuse næsten 10 pct. dyrere. Men selvom prisstigningerne kunne synes ekstraordinære, kan udviklingen i bagvedliggende faktorer såsom rente, indkomster, boligudbud og innovationer på realkreditmarkederne i stort omfang forklare prisstigningerne.

 
Kommentar
Ja, alt dette er rigtigt. Men det har det jo altid været - eller hvordan?
Hvorfor føler vismændende sig kaldede til at fortælle selvfølgeligheder?
Eller måske var det ikke så selvfølgeligt 'sidste år'?
(Se fx. Berlingske Tidendes anbefaling af at afskaffe ejendomsbeskatningen. - Eksempel Danmark 7. Og tidligere eksempler på denne hjemmeside)
**
Men det konstateres nu, at alle 'fremskridt' fører til højere huspriser (læs jordpriser). Disse 'fremskridt' omfatter:
- lavere rente
- højere indkomst
- innovationer på realkreditmarkedet (afdragsfrie lån, pauselån, etc.)
- skattestop
Vurdering
Vismændene kommer ikke med anbefalinger - bortset fra en lille kritik af skattestoppet (stop for stigninger i ejendomsskatter), som tidligere havde en stabiliserende virkning på boligpriserne.
Og hvem er det, som mærker disse prisstigninger? Og som må betale prisen?
Ja, det er vores børn og børnebørn - eller de af dem, som endnu ikke har etableret sig!
Og vi veletablerede kan så mærke 'friværdien' vokse over hovedet på os!
Løsning
Vismændene har - som sædvanligt på dette område - ingen løsning.
Hvorfor denne berøringsangst overfor en anbefaling af øget grundskyld?
Man kan hævde, at det ikke er tiden nu - da dette evt. vil føre til et fald i priserne. På den anden side er de fleste købere erhvervsaktive med gode indkomster. Og provenuet fra grundskylden vil jo reducere deres indkomstskatter.
Men:
Kun en effektiv grundskyldslovgivning vil kunne reducere spændet mellem de to grupper i samfundet: Dem som ejer fast ejendom - og dem, som ikke gør.
Og kun en effektiv grundskyld vil kunne reducere risikomomentet ved køb af bolig. Og det er især vores børn/børnebørn, der får gavn af dette - og det er vel ikke så ringe endda?
Kronik
Læs hele kronikken i Erhvervsbladet - eller ved at klikke her.
Nå - dette link virker ikke mere. Fjernet januar 2009!
Til:
  1. Oversigt Eksempler fra dagligdagen
  2. Hovedside: Grundskyld - Henry George
  3. Oversigt Henry George's værker 
Januar 2009