DANMARK
 
Citat Metro-stationer presser boligpriserne op i København
skriver boligsiden.dk den 25. september 2012.
Nem adgang til offentlig transport har stor effekt på boligpriserne i hovedstaden. En analyse af prisudviklingen siden åbningen af de første Metro-stationer i 2001 viser, at priserne på ejerlejligheder er steget med helt op til 78 pct. – alt afhængig af hvor langt man bor fra en station. Tallene er udarbejdet af boligsiden.dk.
I en by som København, hvor bilerne er halve og hele timer om at køre 500 meter i myldretiden, betyder cykel, bus og tog meget for indbyggerne. Når bilen ikke kan, må man ty til andre metoder. Og nu viser en ny analyse fra boligportalen boligsiden.dk, at offentlig transport påvirker boligpriserne i hovedstaden – måske mere end de fleste af os gik og troede.
Siden de første Metro-stationer åbnede i 2001, er priserne på ejerlejligheder i hovedstaden nemlig steget markant. Boligsiden.dk har opgjort prisudviklingen i forhold til, hvor langt der var til en station, fx en S-togs station, før 2001 og sammenlignet med afstandene efter 2001.

500 meter tættere på betyder et plus på 78 %.

God investering at købe nær Metro-byggeri.


Kommentar
Jamen, det fremhævede vi jo i 2005 - og det kan fortsat ikke undre nogen.
Eller kan det?
Skal der virkelig analyser til for at påvise denne sammenhæng?
Vurdering
Diskussionen burde jo koncentrere sig om:
- Hvem betaler - Og hvem får gevinsten?
- Er denne fordeling rigtig?
Løsning
Ved en fornuftig grundskyldslovgivning kunne samfundet inddrage de gevinster, de skaber.
Dvs. man behøver ikke ty til skatteborgerne for at få midler til de nødvendige investeringer i infrastruktur.
Læs mere andetsted på denne side.
Læs evt:
Dan Riley: Taken for a Ride. Trains, Taxpayers and the Treasury.
Om hvordan udvidelsen af Jubilee Line (under jorden) skabte formuer (over jorden) til de tilfældige jordejere.
# Kan lånes på Henry George Biblioteket. 90 sider.
*
Og fra World Bank:
Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure
Af George E. Peterson
Quote: Why is it so difficult to finance urban infrastructure investments, when land values typically increase by more than the cost of investment?
# Kan lånes på Henry George Biblioteket. 111 sider.
Til:
  1. Oversigt Eksempler fra dagligdagen
  2. Hovedside: Grundskyld - Henry George
  3. Oversigt Henry George's værker 
2012