Om grundskyld

Grundskyld – så dine børn også kan være her. 

 
Hvis ikke det offentlige opkræver jordrenten som grundskyld, vil private opkræve den som højere salgspris.
 

Men hvad er så grundskyld?

Skatteministeriet:
Ejendomsskatten (grundskylden) er en skat på selve jorden. Grundskylden beregnes som en andel af ejendommens grundværdi, som den fremgår af den offentlige ejendomsvurdering.

Den Store Danske:
Grundskyld: ejendomsskat på jordværdien, indført i 1920 efter inspiration fra Henry Georges idéer.
Grundskyld betales af grundværdien, se ejendomsvurdering.

Jeg (PMA):
Grundskyld er en betaling for de fordele, man har ved at kunne disponere over en grund (dvs. fx en beliggenhed).

Tænk på en grund på fx Frederiksberg – og sammenlign den med en grund på Lolland.
Er der ikke – for de fleste mennesker – store fordele ved at bo på Frederiksberg? Altså at disponere over en grund dér med adgang til infrastruktur, sygehuse, uddannelse, kulturelle aktiviteter, cafeer, etc. - alt det, vi mennesker dyrker i fællesskab?
Jo! Og netop derfor er vi villige til at betale så meget mere for at bo der. Derfor er et hus dyrere på Frederiksberg end på Lolland. Og det ved vi jo alle. Derfor de mange TV programmer med beliggenhed – beliggenhed – beliggenhed!
Men hvorfor er det så lige, at vi ikke har noget imod at betale flere mio. kroner til en sælger for at få lov til at bo de attraktive steder men er store modstandere af at betale en minimal grundskyld?
En grundskyld, som er en betaling for det, som giver en høj salgspris?
Og som betales til dem, der sørger for disse fordele!

Om Skat/Moms
Jeg kører på landevejen og kommer til at køre lidt for hurtigt. Jeg bliver stoppet af politiet og får en bøde. Helt i orden. Jeg har gjort noget forkert.
Jeg kører videre og stopper ved en lille landevejsbod for at købe en pose gulerødder. De koster 20 kroner + en lille bøde, nå nej, det hedder moms, i alt kr. 25,-, hvoraf de 5 kr. er bøden/momsen.
Hvad har jeg gjort forkert her? Jeg skulle ikke have købt gulerødderne? Bonden skulle have ladet dem blive i jorden?
Nå. Jeg skal hjem og lægge nyt tag på carporten. Jeg kører på byggemarked, får gode råd af halv-amatører, køber materialer (med moms), bruger en uge på brædder, skruer, tagpap, lim, og til byggemarkedet igen for glemte varer etc.
En håndværker kunne have lavet det hele på mindre end en dag.
Hvorfor gør jeg det selv? (som alle andre) Fordi håndværkeren får også en bøde, når han arbejder for mig. Denne bøde hedder indkomstskat.
Derfor ser det ud til at være fordelagtigt at gøre det selv. Og for at få lidt fornuft ind i det, bilder vi os ind, at vi kan lide at lave det selv.
En meget stor del af den slags arbejde laves af amatører – i vores 'fritid'.
Krab Johansen har tilsvarende eksempel i sin bog, Vi vinder, når vi vågner, hvor han bruger sin hæk som eksempel!
*
Og om fx. MacDonald, som nogen skælder ud for, at de ikke betaler skat.
Kunne man ikke - uden at gå nogen for nær - i stedet sige:
Nu kommer de helt ovre fra USA og sørger for, at vi kan få saftig oksekød i nybagte boller med alt tilbehør.
Hvorfor skal vi så straffe dem ved at forlange, at de skal betale skat?
*
Historier, som modsat handler om jorden / manglende grundskyld kan læses
- her….... Parabler
- og her... Eksempler fra dagligdagen

For de fleste er grundskyld en skat, man betaler for at eje et stykke jord. Denne antagelse hviler på den forudsætning, at alt, man betaler til det offentlige, er 'skat'. Men der er flere forskelle på grundskyld og 'skat', som man må have for øje og blive enige om, før man diskuterer grundskylden.
For det første er det således, at når noget beskattes bliver det dyrere. I fortællingen ovenfor med  gulerødderne steg prisen med skatten, her momsen. Pris uden moms kr. 20,-, med moms kr. 25,-.
Skat på arbejde forhøjer prisen på arbejdets produkter. Derfor er der noget som hedder sort arbejde. En del af gulerøddernes pris på kr. 20,- er skat på bondens arbejde.

Grundskylden virker modsat. Reduceres grundskylden stiger prisen på jorden/grunden eller, som vi oplever det, på 'huset'. Omvendt hvis grundskylden stiger.
Det følger heraf, at hvis ikke det offentlige opkræver grundskyld, vil private (dvs. sælgeren af et hus/grund) opkræve den kapitaliserede værdi af den manglende grundskyld som højere salgspris.
Og her er det, at vi (befolkningen) skal ses som 2 forskellige grupper:
1)    de etablerede, som allerede ejer et hus/grund/lejlighed;
2)    de ikke etablerede, dvs. de, som endnu ikke har eget hus/grund/lejlighed
For gruppe 1) er lavere grundskyld umiddelbart en fordel. De slipper jo for en udgift.
For gruppe 2) er lavere grundskyld ingen fordel. De vil jo opleve højere priser, når de går på boligjagt. Så at de, i stedet for grundskyld, kommer til at betale prioritetsrenter og –afdrag.

Derfor mit slogan: Grundskyld – så dine børn også kan være her!
Desværre er det således, at vi er flest i gruppe 1. Og samtidig er det os, som har stemmeret! Og vi kan ikke lide at betale grundskyld.

Alt dette er vigtigt at vide nu (2016), hvor en forlænget fastfrysning af denne er en del af aftalegrundlaget for den nye trekløverregering, (V-LA-K). Især på foranledning af K, som har set dette som deres væsentligste berettigelse i denne folketingssamling, men naturligvis støttet af både LA og V.
Sporene fra V-K regeringens skattestop i 0'erne skræmmer ikke vores politikere!

Andre forskelle på skat og grundskyld:
1)    Der er skrevet meget om skatters indflydelse på arbejdsmoral, om sort arbejde (som jo trods alt er godt, hvis alternativet er, at det ellers ikke ville blive udført), etc. Så det gør vi ikke her.
2)    Synes du, at du betaler for meget i grundskyld, kan du undgå at betale ved at flytte til en billigere grund.(Flyt til Lolland - eller Thy)  Din indkomstskat kan du ikke flygte fra – bortset fra at du kan arbejde mindre! (se 1)
3)    Grundskyld sikrer, at jord/grunde udnyttes maksimalt. Ingen lader jord ligge ubenyttet, hvis de skal betale grundskylden, også når  de ikke har indtægt af grunden. Grunde vil altså ikke ligge ubenyttede hen, afventende højere salgspriser.
4)   Skatter betales af det, man yder - Grundskyld af det, man nyder


Har du prøvet at spille Matador / Monopoly?
Forestil dig at du ankommer for sent til et aftalt spil. Du får lov til at deltage - men du opdager jo hurtigt at alle grunde er solgt. Hvordan klarer du dig i det spil?
Det er sådan, vores børn starter i det virkelige liv!.


Hovedside: Grundskyld - Henry George
Til: Personlige betragtninger.
Oprettet i december 2016