7 fede og 7 magre år

Josef tyder Faraos drøm om velstand fulgt af armod
Bidrag til: Om opsparing

Josefs drømme (her Faraos drøm)

Josef, som er blevet solgt af sine brødre, bliver – ad omveje – bedt om at tolke Faraos drøm.
Læs evt. 1. Mosebog, 37, 39 ff. Her

Farao drømmer, at syv fede køer stiger op af Nilen. Derefter følger syv magre køer, som æder de fede. Derefter drømmer Farao om syv fede og gode kornaks; de følges af syv tørre og svedne kornaks, som sluger de fede og gode kornaks.

Josef har i fængslet vist evner for drømmetydning og han bliver bedt om at udlægge drømmen.
Han siger: Ægypten og resten af verden vil opleve syv gode år med god høst og gode afgrøder. Derefter vil følge syv år, hvor høsten slår fejl.
Josef foreslår derfor, at Farao indsamler korn i de syv fede år, så der er noget at tære på i de syv magre år. 

Ægypternes opsparing:
Farao følger Josefs råd og gør Josef til den mægtigste mand i Egypten efter ham selv. Josef indsamler korn i de gode år og oplagrer det i kornkamrene.

Jakobs Opsparing:
Hjemme i Israel sultede Jakob og hans sønner. Så Jakob siger til sine sønner, at de skal drage til Ægypten og købe korn.
Jakob havde jo også sparet op: guld og sølv, som de læsser på kamelerne for at betale for kornet.
Guld og sølv var israelernes opsparing. 
Men hvad ville vel dette kunne bruges til, hvis ikke ægypterne havde handlet rigtigt?

Hvad er det vi sparer op – anno 2019?
Jeg kender ikke reglerne for pensionsopsparing i detaljer, men nogenlunde således:

  • Privat administrerede pensionsopsparinger må kun anbringes i børsnoterede aktier og obligationer.
    Altså opsparing i eksisterende aktiver fsv. angår aktierne. – Man kan måske hævde, at uden obligationskøbere kunne byggeri ikke finansieres.
  • Pensionskasserne er underlagt mindre restriktive regler, men ikke stort bedre.
    De kan dog også investere i “Fast ejendom” (jord), Infrastruktur, og Kredit. (som Torben Møger Pedersen fra PensionDanmark siger fra Davos 2018)

Opsparing i store træk som Jakob og hans sønner.
(læs også Peter Birch Sørensens løsning i siden om Pinsepakken

Vi opsparer ca. 5% af vores årlige produktion (100 mia. ud af ca. 2 000 mia.)

For år tilbage havde vi et år opsparet ca. kr. 130 mia. De unge var helt vilde med at spare op til deres pension, skrev Berlingske Tidende. Jeg forsøgte med et læserbrev:
“De unge tror de sparer op til deres egen pension. Det gør de ikke. De sparer op til min pension. Jeg er pensionist og lever af at sælge aktier. Jo mere de sparer op, jo større er efterspørgslen efter de aktier, jeg skal sælge. Derfor højere kurs, og højere pension til mig!”

Hvis de vælger at købe obligationer for opsparingen, vil den familie, som skal finansiere sit husbyggeri alt andet lige få en højere kurs og dermed et billigere lån. Hvordan kan forbrug i dag blive til pension til opspareren?

Jeg hører gerne en forklaring, hvis dette synspunkt er helt ude i hampen!

Næste: Dyrtidsfonden