Boligsikring

Boligsikring – Hvorfor?

Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, kan også modtage boligsikring.
Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere.

Ja – kan du ikke selv betale din husleje, får du tilskud fra det offentlige – altså andre skatteydere.
Mit spørgsmål: Hjælper det de ubemidlede – eller er det bare med til at holde lejepriserne oppe?
Vi kan jo se, at efter metrobyggeriet steg huslejerne i området omkring metrostationerne. Metroen er betalt af skatteyderne. Nu betaler skatteyderne en gang mere til boligsikringen.
Spørgsmålet er: Ville lejen være lavere uden boligsikring?