Den amerikanske uafhængighedserklæring…

Citat: “We hold these truths to be self-evident, that men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Ja, læs den igen.
Den kommer jo fra John Locke. Men hvad skrev John Locke? Han skrev … Life, Liberty and Estate. Og ‘estate’ på John Lockes tid betød jordejendom.
Men det kunne man jo ikke skrive. Tænke sig at alle skulle have jordejendom?
Men treklangen skulle bevares, og så opfandt man det besynderlige ‘pursuit of happiness’! ‘Stræben efter lykke’. Og hvad er så det for en rettighed? Hvordan kræver man den? Og hvad kan man bruge den til?
I den franske menneskeretserklæring blev det til ‘liv, frihed og broderskab’. Hvor sjovt kan det ikke blive?

Ret til en plads på jorden kunne det ikke blive til.