Eksempler

Her er eksempler fra hverdagen – alle hentet fra den gamle grundskyld.dk.
De er følgelig alle gamle – men stadig relevante.
Enkelte tidligere links til originaltekst virker ikke mere – så de er fjernet.

Fra landets aviser og ‘nyheder’ – med kommentarer…

Som det ses har jeg ikke eksempler efter 2013. Har du forslag til emner, som kan tages op?

Danmark:

 1. Boligmarkedet – huslejer og lejekontrol. 2001
 2. Boligmarkedet – huspriser. 2001
 3. Landbrugsjord. 2001
 4. Skovrejsning. 2002
 5. Bolighajer. 2003
 6. Skattelettelser og huspriser. 2004
 7. Vurderingernes langsomme skattechok. 2004
 8. Hvorfor stiger huspriserne. Vismændenes forklaring. 2005
 9. Metroen en guldgrube for boligejere. Oktober 2005
 10. Ny bro kan få huspriser til at stige 25%
  Om Kronprins Frederiks bro ved Frederikssund. (juli 2006)
 11. Prisfald stavnsbinder boligejere. December 2007.
 12. Nye motorveje løfter priserne. September 2008
  Færre busser sender huspriser ned. Oktober 2008
 13. Også havet er privatiseret. Fra notat.dk/fiskerireformen
  Bringes når jeg har fundet ud af at uploade pdf dok.
 14. Metrostationer presser boligpriserne op i København. 2012
 15. Værdisætning af boligkvarterer – fra hovedstad til provins
 16. Finanskrisen. Hvorfor og hvad gør vi?
  Berlingske Politiko – september 2012.
 17. Hvordan fastsættes boligprisen?
  Det rigtige svar
 18. CEPOS (juli 2013)
  Bedre at fjerne topskat end at lette grundskylden.

Udlandet

 1. Bolivia:  Privatisering af vand
  DR2 – Canadisk dokumentar. 15. nov. 2011
 2. Tokyo – Land Prices. 2010
 3. London. Victoria Coach Station
  De fattigste rejsende i landet betaler til de en af de rigeste
 4. Brasilien. Om jordløse bønder – og jord, der ikke bliver brugt. 1998
 5. Zimbabwe. Hvorfor tage jorden fra de hvide og give den til de sorte? 1998.
 6. Polen og EU-optagelsesforhandlinger.
  Hvem skal eje jorden i Polen?
 7. Frankrig. Hver tiende familie lever under fattigdomsgrænsen. 1998.