‘Blackstone’ sagen

Efteråret 2019

Blackstone (som synonym for kapitalfondene) er blevet aktiv på det københavnske ejendomsmarked – og især boligmarked.
Normalt vil vi gerne have udenlandske investeringer i Danmark – men den går altså ikke her.

Problemet

Problemets kerne er de mange lejere i København, som betaler en husleje langt under markedsprisen. Eksemplet er en lejer i Tordenskjoldsgade, som betaler kr. 6.000,-/måned selvom markedslejen er i nærheden af kr. 20.000,-/måned.
Blackstone (og andre…) udnytter en paragraf i huslejelovgivningen som tillader at lejen hæves hvis der renoveres for kr. 250.000 pr. lejlighed.
Og det er jo ikke godt, hvis man er lejer.

Lad os se på stridens parter:

Der er de Gode og de Onde (og … ). De Onde går normalt under navnet ‘bolighajer’!

  1. De Gode er lejerne, andelshaverne og pensionskasserne.
  2. De Onde er ejerne af udlejningsejendomme og Blackstone (kapitalfondene).

Ad 1)
Lejerne får år efter år foræret en skattefri fordel i form af en billig (under markedspris) husleje. (Se også HER)
(de kaldes ikke for bolighajer selvom de jo er indehaver af en fordel, som mange i byen misunder dem; i særdeleshed de mange boligsøgende)

Andelshaverne har købt deres andel til – i mange tilfælde – langt under markedsprisen. Beskyttet af lovgivningen og interne vedtægter i andelsforeningen. (de kaldes heller ikke for bolighajer)

Pensionskasserne opfører sig som kapitalfondene, men er alligevel ikke onde; de investerer jo til fordel for en bred gruppe af borgere, som ad åre gerne skulle have en fornuftig pension.

Ad 2)
Ejerne af udlejningsejendomme vil naturligvis – som andre – gerne have en fornuftig forretning og ligeledes en fornuftig forrentning af deres ‘kapital’!
Blackstone har set et bytte i form af huslejespændet – og de går så målrettet efter det!

Noget må gøres:

Boligministeren vil beskytte lejerne (de gode), som åbenbart fortsat skal have den (skattefrie) fordel af en billig bolig.
Lejelovens §5, stk. 2 må ændres således at det ikke er så nemt at hæve lejen efter en foretaget renovering af ejendommen.

Men så går det galt:

Andelsboligejerne risikerer at miste store beløb – op mod ½ mio. kr.  Tilsvarende risikerer pensionsselskaberne at miste formuer, og det går jo ud over de fremtidige pensionister.
Det kan vi jo ikke have.

De boligsøgende (Vores børn, børnebørn, etc.):
Men hvem ser på de fremtidige lejeres interesser? Det er jo vores børn.
De kan jo så spare fx den halve mio. kr. som nuværende andelsboligejere mister?

Konklusion

Diskuteret før her på siden. Se Huslejer og lejekontrol

Den rigtige løsning er naturligvis:
Grundskyld – således at den værdi (jordrenten), som alle slås om, inddrages af ‘det offentlige’ og fordeles ligeligt mellem os alle.

Efterskrift

DRs udsendelse De riges by forsøgte ikke at afdække problemets kerne. Det var mere et angreb på Blackstone. Tænk sig: De betaler heller ikke skat – og det blev næsten 1/3 af udsendelsen brugt til.
En rationel tilgang til dette vil jo tilsige, at skattebetalingen er dette problem helt uvedkommende!

Blev det nævnt at de andre parter heller ikke betaler skat?
Lejeren i Tordenskjoldsgade har sin fordel helt skattefrit.
Hvis min arbejdsgiver lod mig leje lejligheden ovenover for kr. 6.000,- pr. måned, ville jeg skulle beskattes af en forskelsværdi.
Hvis jeg ejede den og lejede den ud til min datter for samme pris skulle enten hun eller jeg betale skat. (vi har set sådanne sager)

Men når stat/kommune er inde over – så bliver gevinsten skattefri!

Sagen fortsætter 2020
Se Berlingske Tidende, 22. februar 2020,
Citat:
TR har siddet i bestyrelsen for en andelsboligforening på Nørrebro med 60 lejligheder, som netop er blevet solgt til en ejendomsinvestor. Nu overgår andelshaverne til at blive lejere med et millionbeløb i hånden.

Det fremgår ikke at (om?) denne milliongevinst er skattefri. Men det er jo heller ikke relevant, når gevinsten tilfalder ‘de gode’!
Tænker disse ‘gode’ mennesker mon på deres børn?

Opdatering april 2021:

v/ Bjarne Risgaard: Dalhusene i Vanløse

Det er ikke et problem, når gevinsten tilfalder de ‘gode’ pensionskasser?

Opdatering maj 2021
fra Berlingske Tidende 21. maj 2021

Andelshavere høster gevinsten og bliver lejere i stedet.
Mange andelsboliger er steget betragteligt i pris de senere år. Den gevinst kan andelshaverne realisere – uden at flytte fra boligen vel at mærke.

Men det skal man ikke have ondt af. Andelshavere er gode – og kan ikke beskyldes for at lukrere på nogen.
Men mon de tænker på deres børn?