Boligmarkedet – Huspriser

Børsen, onsdag den 10. oktober, 2001. (forsiden)

Citat: (fremhævning er min)
Lav rente sender huspriser op igen
(og i brødteksten:)
Forklaringen på den fornyede fremgang er det historisk lave renteniveau. På bare en måned har rentefaldet betydet at huskøberne nu kan gå efter et hus, der er 10 pct. dyrere, uden at deres husleje stiger tilsvarende.
En anden medvirkende årsag er flexlånenes popularitet.
(flexlån = lav rente her og nu)
Uddybning side 12
Rentefald kan redde boligmarkedet
Boligmarkedet holder skansen

Kommentar
Hvilket succeskriterie lægger Børsen til grund for sin vurdering?
Hvorfor er det godt at huspriserne er høje/stigende?

Diskussion
Hvordan skal vi skaffe boliger, som er til at betale for den nye generation – for de unge?

Rentefald:
Umiddelbart kunne man jo tro at et rentefald ville gøre det muligt for de unge at skaffe sig en bolig. Men den går ikke. Rentefaldet ophæves af prisstigninger – som Børsen så rigtigt skriver.

Afskaffelse af Boligskatter (som Børsen normalt advokerer for)
Skal der ikke betales boligskatter, bliver det jo billigere at sidde i eget hus. I hvert fald for os, som har et hus.
Men er der grund til at tro, at boligskatter ikke skulle have samme virkning på huspriserne som renten?
Følges ræsonnementet ovenfor vil lavere boligskatter give højere priser, og skatternes afskaffelse vil blive kapitaliseret af sælgerne (ja, det er vi gamle – eller vores arvinger), og de unge vil, i stedet for skatter betale prioritetsrenter.

De unge kunne være mindre krævende
Ja, de kunne fx. undvære bilen, sommerferien, og …
Men er der ikke grund til at tro at det også vil indvirke på huspriserne – i opadgående retning?

etc

Forslag
Hvad kunne man gøre?

Ja, man kunne gradvist hæve grundskylden*.
Med særligt henblik på ovenstående kunne grundskylden løbende hæves så meget at den netop modvirker rentefaldets indvirkning på prisniveauet.
Og så kunne indkomstskat eller moms sænkes tilsvarende til gavn for beskæftigelsen – og for forbruget.

***

*: man kunne også hæve ejendomsværdiskatten – med samme resultat. Men det ville medføre at man blev beskattet af sin egen indsats ved vedligehold eller udbygning af sin ejendom. Og det kan vel ikke være meningen?