Finanskrisen

Berlingske Politiko (den 12. september 2012) ved Daniel Gros: I Tilbage til det normale:

Citat En finanskrise opstår, når store mængder aktiver i det finansielle system pludselig viser sig at være risikable, og investorerne vil af med deres beholdninger. Disse aktiver bliver »giftige« – de er ikke bare risikobetonede, de har en risiko, som ikke kan måles. Giftige aktiver handles ikke ud fra et normalt regnestykke for afkast i forhold til risikoen. Da risikoen ikke kan beregnes, vil indehaverne bare af med dem – somme tider for enhver pris.

I 2007-08 var det netop tilfældet med en type værdipapirer baseret på realkreditlån i USA, forkortet som RMBS (‪Residential mortgage-backed security). I boomfasen blev disse værdipapirer solgt som værende risikofri ud fra den formodning, at boligpriserne i USA umuligt kunne falde, da det aldrig tidligere er sket i fredstider.

Men denne formodning blev skudt i sænk, da et bredt fald i ejendomspriserne satte ind i 2007, og tabene på realkreditlån pludselig begyndte at stige. Altså viste RMBS-papirerne sig at være langt mere risikable end først antaget. I begyndelsen var der ikke meget grundlag for at foretage en rationel justering af priserne på RMBS, da der var tale om en begivenhed helt uden fortilfælde (et fald i huspriserne i USA i fredstider). Desuden var bankerne og andre finansielle institutioner, som lå inde med store mængder RMBS, dårligt klædt på til at måle risikoen, og i nogle tilfælde ville de være krakket, hvis de var blevet tvunget til at sælge deres beholdninger til de brandudsalgspriser, som rådede på krisens højde.

Eurokrisen fulgte et lignende mønster. Indtil for nylig blev offentlig gæld betragtet som det ultimative sikre aktiv. Tilmed blev denne risikofri status bygget ind i EUs rammeregler, som tillader banker at have store mængder statsgældspapirer fra et hvilken som helst euroland uden at skulle sætte kapital til side for at dække potentielle tab.

Kommentar Bemærk sætningen: I boomfasen… Indtil krisen satte ind, var det jo ikke – i  økonomernes øjne – en ‘boomfase’. Hvorfor ikke? Og hvorfor kunne økonomerne ikke se det?

Vurdering Det fremgår, at finanskrisen startede på ejendomsmarkedet – boligmarkedet i USA.

Artiklen indeholder ikke noget om, at krisen gik hårdest ud over de Eurolande, som også havde en boligboble.

Løsning I USA blev gælden ‘socialiseret’! Men artiklen indeholder ikke et svar på, hvordan fremtidige kriser undgås.

Det almindelige svar er jo strengere tilsyn med banker, (og lavere løn/mindre bonus til bankdirektører) Og det er jo også den almindelige forklaring – indtil man kommer til, hvordan man undgår tilsvarende kriser i fremtiden.

Når ovenstående er konstateret går man jo direkte til ‘grådige banker’ – og løsningen er så indgreb i disses handlefrihed.