Hvorfor stiger boligpriserne?

Vismændene i Kronik i Erhvervsbladet d. 6.6.2005

Citat
Hvorfor stiger huspriserne?
De stigende huspriser er påvirket af en række faktorer såsom lav rente, øget efterspørgsel, nye låntyper – og skattestoppet.
af
Peter Birch Sørensen, Jørgen Birk Mortensen og Jan Rose Skaksen

 ——–

Huspriserne i Danmark er steget meget de senere år. Alene sidste år blev enfamiliehuse næsten 10 pct. dyrere. Men selvom prisstigningerne kunne synes ekstraordinære, kan udviklingen i bagvedliggende faktorer såsom rente, indkomster, boligudbud og innovationer på realkreditmarkederne i stort omfang forklare prisstigningerne.

Kommentar
Ja, alt dette er rigtigt. Men det har det jo altid været – eller hvordan?
Hvorfor føler vismændende sig kaldede til at fortælle selvfølgeligheder?Eller måske var det ikke så selvfølgeligt ‘sidste år’?

(Se fx. Berlingske Tidendes anbefaling af at afskaffe ejendomsbeskatningen.
– – Eksempel Danmark 7. Og tidligere eksempler på denne hjemmeside)
**

Men det konstateres nu, at alle ‘fremskridt’ fører til højere huspriser (læs jordpriser). Disse ‘fremskridt’ omfatter:

  • lavere rente
  • højere indkomst
  • innovationer på realkreditmarkedet (afdragsfrie lån, pauselån, etc.)
  • skattestop

Vurdering
Vismændene kommer ikke med anbefalinger – bortset fra en lille kritik af skattestoppet (stop for stigninger i ejendomsskatter), som tidligere havde en stabiliserende virkning på boligpriserne.

Og hvem er det, som mærker disse prisstigninger? Og som må betale prisen?
Ja, det er vores børn og børnebørn – eller de af dem, som endnu ikke har etableret sig!
Og vi veletablerede kan så mærke ‘friværdien’ vokse over hovedet på os!

Løsning
Vismændene har – som sædvanligt på dette område – ingen løsning.
Hvorfor denne berøringsangst overfor en anbefaling af øget grundskyld?

Man kan hævde, at det ikke er tiden nu – da dette evt. vil føre til et fald i priserne. På den anden side er de fleste købere erhvervsaktive med gode indkomster. Og provenuet fra grundskylden vil jo reducere deres indkomstskatter. 

Men:
 Kun en effektiv grundskyldslovgivning vil kunne reducere spændet mellem de to grupper i samfundet: Dem som ejer fast ejendom – og dem, som ikke gør.

Og kun en effektiv grundskyld vil kunne reducere risikomomentet ved køb af bolig. Og det er især vores børn/børnebørn, der får gavn af dette – og det er vel ikke så ringe endda?