Landbrugsjord

Børsen, mandag den 15. oktober, 2001. (side 7)

Citat            
Bønder afviser at sælge trods skyhøje jordpriser
(og i brødteksten:)
Himmelflugten i priser på landbrugsjord får ikke de danske landmænd til at sælge ud og score kassen.
Adskillige steder kan jorden, som er en knaphedsfaktor, indbringe 100.000 kr. pr. hektar. Og helt op til 150.000 kr, hvor jagten på jord er ekstrem stor.

*** 

“Jord er en mangelvare, og derfor jobbes priserne op i et voldsomt niveau” siger Gert Karkov, ny viceformand i Landboforeningerne. 

*** 

Til gengæld er det bekymrende at mælkekvoterne på en ejendom og EU hektartilskuddene kapitaliseres. (siger formanden for landboforeningerne, Esben Oddershede)

Det er jo usikkert at basere sig på, når vi ved at der skal ske en vis aftrapning i takt med omlægningen af EUs landbrugspolitik.
Mange af dem, der vælger at sælge, kommer jo fra erhvervet med mange penge på lommen – siger Esben Oddershede.

Kommentar 1
Ja, og så er der vel ikke mere at sige om den ting?
Eller er der?

Kommentar 2
Det er bekymrende… – siger Esben Oddershede.
Med henvisning til at der kan ske ændringer i tilskuddene, og at der således ikke er basis for at landmanden kan klare sine forpligtelser.

Det er åbenbart ikke bekymrende at tilskuddene kapitaliseres og bliver til en løbende pension til den afgående landmand?

Diskussion
Vi har nedsat grundskylden på landbrugsjord, og der gives store tilskud fra EU

  • til gavn for de landmænd, der vælger at sælge, og  
  • til ingen nytte for den landmand, der gerne vil etablere sig.

Dette fremgår tydeligt af ovenstående – hvis man vil se det! 

Når tilskud ikke kan afskaffes, er det jo fordi de er forsvundet fra den aktive landmand – og nydes af den pensionerede landmand.

Forslag
Var det ikke bedre med en grundskyld, som gradvist fjernede købs-/salgsprisen fra landbrugsjorden, og

  • gjorde jorden tilgængelig for den arbejdende landmand?

Hvorfor skal en landmand forlade erhvervet med kapitaliserede EU tilskud og kapitaliserede grundskyldslettelser?
Alt dette var dog tiltænkt den arbejdende landmand?

Lad os indføre det FRIE MARKED!