Polen

EU – Optagelsesforhandlinger
Hvem skal eje jorden?

Polen står overfor at blive medlem af EU ved den kommende østudvidelse.  

Men det giver Polen et problem:
Mange polakker er bange for, at udlændinge vil opkøbe jord, og et tema er slået an i de kommende optagelsesforhandlinger:

Polen vil ikke acceptere de gældende EU regler om udlændinges ret til at købe jord i Polen. 

I daglig tale er ‘jord’ ikke noget særligt. Men sommetider bliver det et problem. Man kan her se på den danske sommerhusregel: Udlændinge må ikke købe og eje danske sommerhusgrunde – medmindre det er erhvervsmæssigt. 

Og hvad betyder det for den enkelte, om det er en landsmand eller en tilflyttet ‘landsmand’, der ejer jorden? Ja, vi har vel en fornemmelse af at ‘vi’ ejer jorden, når det er en rigtig landsmand, der ejer den; og så kan vi fortsat synge: “Vi elsker vort land”, selvom det i realiteten ikke er vores, men nogle andres land; men det har vi vænnet os til. (Normalt elsker vi ikke vores nabos ejendom)
  

Denne vane forstyrres dog – følelsesmæssigt – når det bliver de fremmede (tyskere, hollændere), der bliver de reelle jordejere. Og de fremmede bliver nemt jordejere i Polen: jorden er billig – endnu!  

Hvordan kan så polakkerne sikre deres jordejendomsret?  

Meget nemt:
Polen kan blot indføre fuld grundskyld. Og det vil sige, at ‘ejeren’ betaler en løbende afgift til det offentlige (dvs til alle indbyggere i Polen) svarende til jordens årlige værdi.

  • For landbrugsjord vil det være hvad en fornuftig forpagter ville betale – og vil være nødt til at betale til en evt privat jordejer.
  • For byjord – som bliver det reelle problem – er det lidt mere problematisk. Men også her gælder det at betalingen skal svare til, hvad en fornuftig lejer ville betale. 
  • Andre naturlige ressourcer kan evt tildeles den højestbydende – efter en licitation og for en begrænset periode.

Hermed er Polens ejendomsret til egen jord sikret for stedse – uden forhandling.  

Jordens salgspris bliver tæt på 0 kr – men det er jo en fordel for især polakkerne: de har jo ingen penge. 

Fuld grundskyld er fortsat tilladt efter EU regler, og så behøver Polen ikke længere være bange for udenlandske opkøb. De vil fortsat være de reelle jordejere.  

Men det er næppe det råd, Polen får af de udenlandske økonomiske eksperter.