Skattelettelser og huspriser – 2004

Nykredit Markets

Citat:
BOLIGMARKEDET VIL BLIVE YDERLIGERE STYRKET
Hidtil har billedet af det danske boligmarked været, at effekten af stigende renter og stigende indkomster stort set opvejede hinanden, og at huspriserne uden andre effekter ville stagnere.

Regeringens forslag vil give et yderligere løft til husholdningernes disponible indkomster i 2004 og 2005. Mange af forslagene i regeringens nye udspil er imidlertid fremrykning af kendte tiltag.

Hertil kommer, at suspensionen af SP-indbetalingerne, som tegner sig for en væsentlig del af lempelsen, er midlertidig. Da boligkøb er en langsigtet investering, må effekten på boligefterspørgslen derfor vurderes at være beskeden. Der er imidlertid ikke tvivl om fortegnet på effekten – den er utvetydig positiv.

Årets indgreb i kombination med de afdragsfrie lån vil således efter vores vurdering skubbe yderligere til husprisudviklingen og sikre en stigning i huspriserne i omegnen af 3,5% i indeværende år.

… skriver altså Nykredit Markets den 16. marts 2004.

Kommentar
Det er positivt, at det nu – åbenbart – er indlysende, at også skattelettelser fører til højere huspriser.

I de senere år er det jo blevet alment accepteret at lavere renter fører til stigninger i huspriserne. Sund fornuft, siges der.

Vurdering
Hvem gavner skattelettelserne?
Ja, umiddelbart os, som er etablerede med eget hus eller egen lejlighed.
Vi får jo skattelettelsen.

Men hvad siger vores børn, som er ved at etablere sig?
Mon de tænker: Flere penge til forbrug?
Vil de ikke snarere konstatere at skattelettelsen blev til prioritetsrenter?

Løsning
Man kunne overveje om ikke stigningen i husprisen kunne inddrages ved at øge ejendomsbeskatningen.
På denne måde ville vi alle, (os med eget hus, vores børn og andre som endnu ikke er etableret med fast ejendom) få samme glæde af skattelettelsen.

Bemærkning

  1. Når jeg foreslår øget ejendomsbeskatning, mener jeg øget grundskyld.
    Ejendomsbeskatningen (den del, som falder på bygningerne) har mange uheldige sideeffekter.
  2. Bemærk at Nykredit mener, at højere huspriser er ‘godt’! Fremgår implicit. 

Nykredit

Læs hele Nykredits tekst her. Teksten ovenfor er til sidst. Vedlægges når jeg har lært at tilføje en pdf …