Værdisætning af boliger

Boliger har forskellig værdi/pris. Ja, det er en almindelig kendt sandhed. Og ikke kun på grund af boligens kvalitet. Det er mest beliggenheden, som fastsætter prisen.
Talemåden Beliggenhed – Beliggenhed – Beliggenhed kender vi alle.

Dette har IFRO skrevet en rapport om: “Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet”.
Se rapporten her: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU.

Rapporten indeholder følgende:

  1. 10 tommelfingerregler
  2. Mængden og tilgængeligheden af park- og naturområder i nærområdet:
  3. Nærhed til kyst
  4. Et levende lokalt næringsliv
  5. Nærhed til barer, cafeer og restauranter
  6. Nærhed til stationer og metro
  7. Støj, barriereeffekter mm fra store veje og jernbaner

Står her noget, som du ikke vidste i forvejen? Nej, vel.

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet: Diskuteres det, hvem disse gevinster tilkommer? Nej.
Men gevinsterne ligger jo også godt hos de eksisterende ejere.
Høres det ikke tit: “Nu vil staten også beskatte herlighedsværdier!” – underforstået, at det skal de da ikke have lov til.
Disse værdier skal ejeren da have lov til at sælge!