Vores fisk er også privatiseret

Se her:
Fisk
Eksemplet er fra tidsskriftet NOTAT, marts 2012.

De unge må vænne sig til det.

  1. De unge, der vil ind i fiskeriet, må nu vænne sig til, at de ikke kun skal købe sig fangstredskaber. De skal også købe sig tilladelsen til at fange fiskene. 
    Af en af de såkaldte kvotekonger.
    Vi har jo foræret fiskene til fiskerne – ja, til dem, der tilfældigvis var fiskere på det tidspunkt.

  2. Men vi kender det jo fra landbruget.
    Her skal de unge ikke blot købe sig landbrugsredskaber. De skal også købe sig en adgang til jorden – af en landmand. 

Fiskene var dog – indtil 2006 – vores! Enhver kunne fange fisk.

ER de to eksempler ens?
Ja – bortset fra at vi har vænnet os til 2). Jorden har jo altid været privatejet. 

Havde det ikke været bedre om vi havde beholdt fiskene som vores. Således at vi havde solgt kvoterne til fiskerne? Fx. til højestbydende for en vis periode?
Så var spekulationsprisen gået ud af markedet.