Vurderingernes langsomme skattechok

Berlingske Tidende, lørdag den 17. april, 2004. Leder.

Citat (Uddrag)            

Vurderingernes langsomme skattechok.
Boligskatter skal betales uden hensyn til den enkeltes indkomst.

Vurderingerne har konstaterede handelspriser i området som rettesnor, og man kan som boligejer kun undtagelsesvis regne med, at en klage vil give lavere vurdering. Det må også medgives, at de offentlige vurderinger generelt set vel ikke er helt skæve i forhold til priserne på det frie marked. Men dermed ikke sagt, at vurderingssystemet er rimeligt, og da især ikke, når vurderingerne bruges som skattegrundlag.

Lykketoft har oplyst at han hellere vil rejse jorden rundt otte gange end prøve at stakke sine penge op i fast ejendom. Sjovt nok har Lykketoft ingen planer om luksusskat på jordomrejser, mens skattehammeren gerne må falde tungt over dem, der af den ene eller anden grund bor i ejerbolig og af samme grund måske ikke har råd til eksotiske jordomrejser.

Kommentar
Så vidt Berlingske Tidende.

Det er tydeligt at Berlingske ikke kan lide ejendomsskatter, men de har åbenbart ikke noget imod prioritetsrenter?

Det er jo dog således, at afskaffes ejendomsskatterne vil det resultere i højere salgspriser og dermed større rentebyrde for køberen – altså for vores børn (og øvrige, som skal etableres efter at skatterne er afskaffet).

Og efter et par generationer er der ingen tilbage, som har glæde af at ejendomsskatterne er afskaffet. Alle vil blot sidde med en større gæld, som skal forrentes – medmindre da, at inflationen har reduceret denne gæld.

Men:
Måske forstår Berlingske Tidendes lederskribent ikke forskellen på at beskatte jordomrejser og fast ejendom?

  • Beskat jordomrejser og disse rejser bliver dyrere.
  • Beskat fast ejendom og prisen på fast ejendom falder.

Det er ellers min oplevelse at disse simple sammenhænge er alment accepteret i dag.

Og:
Når jeg her skriver ‘beskat fast ejendom’ mener jeg selvfølgelig: beskat jordværdien, dvs. lad grundskylden stige.

Umiddelbart synes forskellen ikke at være så stor, men ejendomsskatten (skatten på bygninger) vil medføre en dobbeltbeskatning, da nye bygninger jo skal betales til markedspris, hvorfor en efterfølgende ejendomsskat vil være en ekstra skat.

Dette forhold gør sig ikke gældende for jorden, som jo ikke har nogen produktionsomkostning.