English

Ikke oversatte tekster (og nogle, som er oversat til dansk):

Af Henry George

  • Articles and Speeches
  • A Perplexed Philosopher
  • The Land Question

 Thomas Paine

  • Agrarian Justice (1797)