Per Stig Møller

Debatarrangement hos CEPOS, 6. juni 2013:
Adam Smith: Nationernes velstand
(The Wealth of Nations)
Se Cepos Event

Fortsat fra Adam Smith :
“Hvorfor er de liberale uenige med Smith, når det drejer sig om statens indkomster?

Hvad sagde Per Stig Møller til spørgsmålet:

Jeg er jo ikke Retsforbundet.
Det han vil, det er at undgå at der kommer skatter på de ting, man gerne vil have fremmet. Hvis man gerne vil fremme beskæftigelse og reallønnen – så skal man ikke lægge skat på arbejde, og det er det, vi gør, og det skal man ikke, for så beskatter man jo det, man gerne vil. Man vil gerne have arbejde.

Så derfor foreslår han andre skatteindtægtsformer, bl.a lejeværdi af egen bolig, hvad der ikke er særligt liberalt, forbrugsgoder, det har man jo særlig i Belgien, med alle disse smalle huse og vinduer ud til vejen, man betalte for.

Gennem skattesystemet fremme det, man gerne vil have fremmet. Det skal man jo bruge skattesystemet til. Derfor har jeg altid været imod at man skulle fjerne alle fradrag, fordi gennem fradrag sikrer man jo, at vi fremmer det, vi gerne vil have fremmet.

Spørgsmål: men hvorfor ikke inddrage jordrenten?

Jamen jordrente går han imod fordi, det betyder jo så samtidig, at jorden bliver dyrere… han var jo ikke fysiokrat, han havde været sammen med Quesnay….

Jamen, Peter sagde jo, at han ville inddrage jordrenten.

Jamen så lad Peter svare…

Og det hører vi så her: Peter Kurrild-Klitgaard

Diskussion:
Min første fejl: at involvere Per Stig Møller i spørgsmålet
Min anden fejl: at afbryde Per Stig Møller, da han skulle fortælle om Quesnay.
(Men hvad gør man ikke, når man nu har ordet)

***
Men hvad mener Per Stig Møller?

Den naturlige orden (1996) skrev han (side 225):
Skattesystemet foreslår Smith omlagt, så det gavner beskæftigelsen og dermed produktionen i samfundet. Skatten skal svares efter evne og skal først og fremmest opkræves gennem luksus- og forbrugsskatter, som automatisk sikrer at de rigeste betaler den højeste skat. Af samme grund foreslår han indførelse af en grundskat og lejeværdi af egen bolig, der fastsættes ikke efter købspris, men efter hvad en lejer efter en uvildig vurdering måtte formodes at skulle betale. Til gengæld er han imod indkomstskat-, rente- og formueskatter, fordi man …

Skat på lønarbejde er han ligeledes imod…

Lønskatter kalder han ligefrem “absurde og ødelæggende”.

Per Stig Møller har skrevet det: Indførelse af en grundskat.
Men er det ikke jordrenten, som han tog afstand fra med:
Jamen jordrenten var han imod. Smith var ikke fysiokrat?
(fortalelse?: imod jordrenten. Den findes jo uanset hvad Smith mener om den)

Smith ville beskatte landbrugsjord, byjord og boliger!
Og er det korrekt oversat: Lejeværdi af egen bolig?
Smith skriver Taxes upon the Rent of Houses – hvor lejeværdi af egen bolig behandles særskilt!

Jeg ved det ikke. Jeg er bare forvirret!

Og hvorfor mon Per Stig Møller mener at jorden bliver dyrere ved en beskatning? Det er vist imod al økonomisk teori?

Men mit grundlæggende spørgsmål er:
Hvorfor må jordrenten ikke diskuteres i pænt selskab?