The State of Freedom and Justice

Front page

The State of Freedom and Justice
Government as if people matter most
by
Michael Horsman
Published by Shepheard-Walwyn 2016

Hvad er statens opgaver? 
Hvordan skal disse finansieres? 
Hvordan skal retssystemet indrettes?

Det er emner som Michael Horsman beskæftiger sig med i denne bog, som har været mange år undervejs, (forklaret i Epilog) og han foreslår en minimalstat (Bastiat), en skattereform (Henry George), og gratis retshjælp til alle (Spencer – – og Severin Christensen, men ham kender Michael ikke).

Han indleder med den traditionelle højre-venstre diskussion i politik. Skal politiske forslag rangeres på en linje fra kommunisme, socialisme og venstreorienteret til højreorienteret, fascisme og anarkisme? Her gør han opmærksom på Ronald Reagans berømte tale fra 1964 (kort: The Speech, et genhør værd), hvor Reagan siger: Der findes ikke et Højre-Venstre, men kun et Op-Ned. Et ‘Op’ til den individuelle frihed under lov og orden eller ned til myretuens kollektivisme; både højre- og venstrefløjen fører til en form for totalitarisme.

Hvordan er Staten opstået? Som et nødvendigt, frivilligt styret samarbejde mellem mennesker, konsensus teorien (Hobbes/Rousseau) eller ved en elites voldelige fremfærd, konflikt teorien (Oppenheimer)? I henhold til sidste teori har en elite taget magten og tilegnet sig borgernes arbejdsudbytte, først ved røveri – siden ved beskatning. Uanset oprindelsen hævder han, at staten har påtaget sig så mange opgaver, at det nu er nødvendigt at finde et svar på spørgsmålet: Hvad er statens retmæssige opgaver?

Og det har vi læst om før. Har du læst Retsstaten af Severin Christensen, vil du kunne nikke genkendende til Michael Horsmans forslag.

Begge går ind for, at statens provenu dækkes af grundskyld, og begge foreslår en minimal stat; men hvor SC fastlægger statens opgaver som 1) Indre retsværn, 2) Ydre retsværn, 3) Infrastruktur og 4) Umyndiges forsorg, indskrænker Michael Horsman statens opgaver til de 2 første, indre og ydre retsværn – kort sagt til beskyttelse af borgerne imod indre og ydre fjender. Altså minimalstaten – eller Natvægterstaten. 

Michael Horsman har også forslag om gratis retshjælp til alle – som foreslået også af Herbert Spencer. Han blev meget begejstret, da jeg sendte ham uddrag af Retsstaten, hvor Severin Christensen i 1911 kom med samme forslag. Måske fordi SC også havde læst Spencer.

Læs den som en moderne udgave af Retsstaten.
Positivt at der fortsat er mennesker som forfægter den personlige frihed. Ubegrænset. 
/PMA