Grundskyld og MMT

Grundskyld

Grundskyld skal opkræves af det offentlige – ikke pga. provenuet – men for at sikre
– lige adgang til naturens ressourcer,
– at værdien af naturens ressourcer tilfalder alle borgere i lige andele

Med grundskyld menes naturligvis opkrævning af jordrenten i alle dens former.
(en skam at vi ikke har gode termer for dette)

MMT

MMT tilsiger, at stater – med egen møntfod – kan trykke de nødvendige ‘penge’ til at dække statens udgifter.
Og samtidig sikre, at der ikke er ledige ressourcer, ikke overophedning af økonomien (inflation), etc.