Grundskyld versus skat

Grundskyld må ikke forveksles med skat.

Vi har skatter for at skaffe indtægt til det offentlige (staten/kommunen)

Grundskyld har et helt andet formål og burde indføres,
også selvom det offentlige ikke har behov for indtægter.

Hvorfor har vi parkeringsafgifter?
Fordi de sikrer, at de, der har et behov, kan parkere.
Ikke for at skaffe indtægter til kommunen. ( Husk at det er gratis fra lørdag aften til mandag morgen)

***

Skat:

   1. er indført for at skaffe provenu til statskassen.
   2. Ingen sammenhæng mellem hvad man betaler og hvad man får (Definition på Skat)

Grundskyld:

   1. skal ikke skaffe provenu
    a) skal opkræves af Staten for at vi alle kan være her…
    b) hvis Staten ikke opkræver den, vil den blive opkrævet af Private.
   2. skal betales også, hvor Staten ikke har behov for provenu! (ref. 1 b)
   3. nøje sammenhæng mellem hvad man betaler og hvad man får!

Henry George:

 1. Hvis en mand fanger en fisk i en sø, så har han ret til at sige:
  “Denne fisk er min”
  og han kan spise den, forære den væk eller sælge den.
  Men han kan ikke opnå ret til at sige: “Denne sø er min”, således at han kan forhindre andre i at fiske i søen, eller ret til at sælge den.
 2. Eller hvis han dyrker og høster kartofler, så har han ejendomsret til disse kartofler.
  Men han kan ikke opnå en tilsvarende ret til marken, hvor han dyrkede kartoflerne.

Desværre er vort samfund indrettet helt modsat:
Her har manden uindskrænket ejendomsret til søen og marken, men ikke ejendomsret til fisken eller kartoflerne, før han har afleveret en del af fisken eller kartoflerne til ejeren af søen eller marken og en del til os andre – som skat.

Et eksempel

Antag at en dagløn svarer til 1 fisk.
Her har vi en sø, hvor en mand med normal arbejdsindsats kan fange 4 fisk.

Når han har landet disse 4 fisk, står sø-ejeren ved bredden og forlanger de 2 fisk for hans lån af søen. Sø-ejeren ved jo godt at manden også skal betale skat.
Manden tager hjem med de 2 fisk. Men han møder skatteopkræveren undervejs og afleverer den ene fisk til ham.

Værre ser det ud, hvis han kun kan fange 1 fisk i søen. Så får han slet ikke lov til at fiske – for der ville jo ikke blive noget til sø-ejeren.

*
Vi ser de samme forhold hver dag – dog uden at se det.