Dagens pensionsdebat

Vi har det bedste pensionssystem i verden?

Til indledning lidt fra Harvard Business Review:
The incredibly unproductive shareholder.
(jeg har få autoritative kilder at henvise til – derfor denne. Også vist på forrige side.)

Yes, shareholders. I know that we have all been trained to worship shareholders and to assume that their interests trump all others, but the fact is, stock-market investors have become, collectively, an extraordinarily unproductive force in business. Indeed, for the last two decades, their contribution to corporations has been literally negative.

Harvard Business Review, Jan. 2002

Og mere her til forklaring:

Investors’ money reaches corporate coffers only when companies sell new equity, which major companies rarely do. Among the companies making up the Dow Jones Industrials, only a handful have sold new common stock in the last 30 years. Many haven’t sold any in 50 years. According to the Federal Reserve and the SEC, sales of common stock today represent only about one of every $100 traded on exchanges. Nearly all the money “invested” in public companies, in other words, just goes from one speculator to another.

Ja – og det er jo netop dette: Aktieopsparingen går fra en lomme til en anden.
Og når jeg taler med økonomer (også Martin Ågerup, CEPOS) om dette, er svaret, at denne anden netop får penge til at investere et andet sted. Altså underforstået: han får penge frigivet til ‘en rigtig investering’?
Men hvorfor er det så ikke dette, man fremhæver, når man forsvarer opsparingen i aktier?

Aktiesparekonto
Nu er der netop oprettet en ny ordning: En aktiesparekonto – med særlige skattefordele.
Politikerne ‘tror’ vel nu igen, at opsparing i aktier fremmer nationens velstand, at dette bidrager til de produktive investeringer?
(Tidligere blev afkast på aktier i pensionsordninger beskattet lempeligere end andet afkast. Fordi det var jo et for nationen særligt godt afkast? Husker ikke perioden, hvor dette var gældende!)
Det er dog begrænset, hvor meget man kan opspare: Kr. 50.000,-.

Ældresagens pensionsforslag
Om bl.a. obligatorisk pensionsopsparing

Ældresagen foreslår:

  1. Obligatorisk pensionsopsparing, der giver kr. 70.000 pr. år.
    – indbetaling af kr. 2.000 pr. måned.
  2. Selvstændige har tidligere tænkt at deres virksomhed ved salg kunne give dem den nødvendige pension. Dette holder ikke mere. De skal derfor tvinges til at betale lidt mere…. 
    Kommentar: Var det ikke bedre, for samfundet og dem selv, at disse penge blev i virksomheden? (samme argument, som CEPOS bruger for at forsvare afskaffelse af selskabsskatten?)
    Så er det da en produktiv investering – ikke en passiv investering i pensionskassen?

CEPOS vil ikke tvinge, men går alligevel ind for obligatorisk (tvungen) pensionsopsparing, med forklaringen: Ellers skal vi andre jo tvinges til at betale for deres pension, når tiden kommer.
Kommentar: Nu tvinges alle jo til at bidrage til alles pensionsopsparing via skattefradraget?
Hør evt. forslaget her, CEPOS vækstkonference. (Spol frem til 47 min.)
(Nå – den kan man ikke finde mere. Jeg finder kun konferencen 2017 hos CEPOS / april 2020)

Guld
Sommetider er Guld den bedste investering. Det skal nok give brød på bordet i alderdommen?
Men her gælder jo det samme:
Når jeg køber guld, er der en sælger. Så han vil naturligvis investere mine penge i noget produktivt.
Så opsparingen er reel nok?

Og fra
Berlingske Tidende 2. marts, 2019: (betalingsmur)
Op mod halvdelen af de unge får råd til tidlig pension
(Nå – dette link virker heller ikke mere. / april 2020)
Flere og flere danskere får råd til at gå på pension før den officielle folkepensionsalder – vel at mærke med en indkomst på det anbefalede niveau. Det sker i takt med, at danskernes arbejdsmarkedspensioner bliver fuldt udbyggede.

Ministeriet konstaterede i rapporten »Det danske pensionssystem nu og i fremtiden«, at mange flere i fremtiden kan pensionere sig selv før den officielle folkepensionsalder.
»Når pensionsalderen fremover hæves, øges sandsynligheden for, at flere trækker sig tilbage for egne midler inden folkepensionsalderen. Muligheden herfor bliver også større i kraft af de voksende egne pensionsformuer. Der antages derfor en ret kraftig stigning i andelen af ældre, der bliver selvpensionerede,« hedder det i rapporten fra 2017.
Kommentar: Lad os håbe at de har investeret i udlandet! (Jvf. Peter Birchs kommentar under Pinsepakken.)

KONKLUSION

Nej, jeg ved ikke noget om dette. Får blot ikke eksperternes udsagn til at give mening!

Som jeg ser det:
Opsparing begrænser forbruget nu. Dvs.: der er ikke efterspørgsel efter de varer, vi producerer. Det fører til arbejdsløshed (medmindre overproduktionen kan eksporteres). Dermed resourcespild.
Vi kan kun leve af dagens produktion. Årets produktion bliver fordelt mellem den levende befolkning. Så spørgsmålet vil altid være: Hvor meget vil den producerende del af befolkningen overlade til den ikke producerende – pensionisterne.

Forslag:
Suspender fremtidig statssubsidieret pensionsopsparing.
Herefter kan vi bruge de penge, vi tjener. (evt. foretage privat opsparing eller investering)
Måske køber vi flere sko. Så vil fx. Ecco bygge en større skofabrik. Når vi bliver gamle, ligger der derfor en større skofabrik – i stedet for en mindre fabrik, som blot er mere værd.
(Og så skal der naturligvis være en reel folkepension. Som fremtidens erhvervsaktive lige så vel kan give frivillig, som baseret på en pseudo-investering. Og helst baseret på overskud fra fuld grundskyld)

Det er forbruget, som skaber nyinvesteringer. Ikke opsparing, aktiekøb, rentenedsættelse, etc.

Mit forslag til Helle Thorning i 2012 var at suspendere fradrag for pensionsindbetalinger i en periode.
Så ville de unge, med lang tid til pensionering, forbruge lidt mere, hvilket var ønskeligt.
De gamle, med nært forestående pensionering, kunne blot fortsætte med privat opsparing. Med kort tid til pensionering, ville det ikke ændre på deres samlede forbrugsmulighed efter skat!

Paul Ryan – Alan Greenspan,

Bekræfter dette konklusionen ovenfor? (LIX > 60…)

Greenspan: “There is nothing to prevent the government from creating as much money as it wants.”

Committee on the Budget, House of Representatives, March 2, 2005 Paul Ryan:
“Having personal retirement accounts is another way of making a future retiree’s benefits more secure for their retirement. And also, do you believe personal retirement accounts as a component to a system of solvency does help improve solvency, because when you have a personal retirement account policy, if it is a company with a benefit offset, with that feature in place do you believe that personal retirement accounts can help us achieve solvency for the system and make those future retiree benefits more secure?” Alan Greenspan: “I wouldn’t say the pay-as-you-go benefits are insecure in the sense that there is nothing to prevent the Federal Government from creating as much money as it wants and paying it to somebody. The question is, how do you set up a system which assures that the real assets are created which those benefits are employed to purchase? So it is not a question of security. It is a question of the structure of a financial system which assures that the real resources are created for retirement as distinct from the cash. The cash itself is nice to have, but it has got to be in the context of the real resources being created at the time those benefits are paid and so that you can purchase real resources with the benefits, which of course are cash.” (My highlight / pma)

http://www.c-span.org/video/?185718-1…http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-109…

“Central banks can issue currency, a non-interest-bearing claim on the government, effectively without limit. They can discount loans and other assets of banks or other private depository institutions, thereby converting potentially illiquid private assets into riskless claims on the government in the form of deposits at the central bank. That all of these claims on government are readily accepted reflects the fact that a government cannot become insolvent with respect to obligations in its own currency. A fiat money system, like the ones we have today, can produce such claims without limit. To be sure, if a central bank produces too many, inflation will inexorably rise as will interest rates, and economic activity will inevitably be constrained by the misallocation of resources induced by inflation. If it produces too few, the economy’s expansion also will presumably be constrained by a shortage of the necessary lubricant for transactions. Authorities must struggle continuously to find the proper balance.” Alan Greenspan: Central Banking and Global Finance (January 14, 1997) https://www.federalreserve.gov/boardd…

“As the sole manufacturer of dollars, whose debt is denominated in dollars, the U.S. government can never become insolvent, i.e., unable to pay its bills. In this sense, the government is not dependent on credit markets to remain operational. Moreover, there will always be a market for U.S. government debt at home because the U.S. government has the only means of creating risk-free dollar-denominated assets (by virtue of never facing insolvency and paying interest rates over the inflation rate, e.g., TIPS—Treasury Inflation-Protected Securities).”

Tilføjelse april 2020 – Corona tider:
Bekræfter aktiekursfald ikke ovenstående?
Værdien af pensionen afhænger af konjunkturerne, når pensionen hæves.
I gode tider får man høj kurs. I dårlige tider lav kurs.

Paradokset:
I dårlige tider har vi ledige ressourcer til at tage sig af ‘de gamle’.
I gode tider har ‘de gamle’ penge til at købe hvad de behøver – fra de unge som ikke har tid til at levere det?