Dagens pensionsdebat

Vi har det bedste pensionssystem i verden?

Til indledning lidt fra Harvard Business Review:
The incredibly unproductive shareholder.
(jeg har få autoritative kilder at henvise til – derfor denne. Også vist på forrige side.)

Yes, shareholders. I know that we have all been trained to worship shareholders and to assume that their interests trump all others, but the fact is, stock-market investors have become, collectively, an extraordinarily unproductive force in business. Indeed, for the last two decades, their contribution to corporations has been literally negative.

Harvard Business Review, Jan. 2002

Og mere her til forklaring:

Investors’ money reaches corporate coffers only when companies sell new equity, which major companies rarely do. Among the companies making up the Dow Jones Industrials, only a handful have sold new common stock in the last 30 years. Many haven’t sold any in 50 years. According to the Federal Reserve and the SEC, sales of common stock today represent only about one of every $100 traded on exchanges. Nearly all the money “invested” in public companies, in other words, just goes from one speculator to another.

Ja – og det er jo netop dette: Aktieopsparingen går fra en lomme til en anden.
Og når jeg taler med økonomer om dette er svaret, at denne anden netop får penge til at investere et andet sted. Altså underforstået han får penge frigivet til ‘en rigtig investering’?
Men hvorfor er det så ikke dette, man fremhæver, når man forsvarer opsparingen i aktier?

Aktiesparekonto
Nu er der netop oprettet en ny ordning: En aktiesparekonto – med særlige skattefordele.
Politikerne ‘tror’ vel nu igen, at opsparing i aktier fremmer nationens velstand, at dette bidrager til de produktive investeringer?
(Tidligere blev afkast på aktier i pensionsordninger beskattet lempeligere end andet afkast. Fordi det var jo et for nationen særligt godt afkast? Husker ikke perioden, hvor dette var gældende!)
Det er dog begrænset, hvor meget man kan opspare: Kr. 50.000,-.

Ældresagens pensionsforslag
Om bl.a. obligatorisk pensionsopsparing

Ældresagen foreslår:

  1. Obligatorisk pensionsopsparing, der giver kr. 70.000 pr. år.
    – indbetaling af kr. 2.000 pr. måned.
  2. Selvstændige har tidligere tænkt at deres virksomhed ved salg kunne give dem den nødvendige pension. Dette holder ikke mere. De skal derfor tvinges til at betale lidt mere…. 
    Kommentar: Var det ikke bedre, for samfundet og dem selv, at disse penge blev i virksomheden? (samme argument, som CEPOS bruger for at forsvare afskaffelse af selskabsskatten?)
    Så er det da en produktiv investering – ikke en passiv investering i pensionskassen?

CEPOS vil ikke tvinge, men går alligevel ind for obligatorisk (tvungen) pensionsopsparing, med forklaringen: Ellers skal vi andre jo tvinges til at betale for deres pension, når tiden kommer.
Kommentar: Nu tvinges alle jo til at bidrage til alles pensionsopsparing via skattefradraget?
Hør evt. forslaget her, CEPOS vækstkonference. (Spol frem til 47 min.)

Guld
Sommetider er Guld den bedste investering. Det skal nok give brød på bordet i alderdommen?
Men her gælder jo det samme:
Når jeg køber guld, er der en sælger. Så han vil naturligvis investere mine penge i noget produktivt.
Så opsparingen er reel nok?

Og fra
Berlingske Tidende 2. marts, 2019: (betalingsmur)
Op mod halvdelen af de unge får råd til tidlig pension
Flere og flere danskere får råd til at gå på pension før den officielle folkepensionsalder – vel at mærke med en indkomst på det anbefalede niveau. Det sker i takt med, at danskernes arbejdsmarkedspensioner bliver fuldt udbyggede.

Ministeriet konstaterede i rapporten »Det danske pensionssystem nu og i fremtiden«, at mange flere i fremtiden kan pensionere sig selv før den officielle folkepensionsalder.
»Når pensionsalderen fremover hæves, øges sandsynligheden for, at flere trækker sig tilbage for egne midler inden folkepensionsalderen. Muligheden herfor bliver også større i kraft af de voksende egne pensionsformuer. Der antages derfor en ret kraftig stigning i andelen af ældre, der bliver selvpensionerede,« hedder det i rapporten fra 2017.
Kommentar: Lad os håbe at de har investeret i udlandet! (Jvf. Peter Birchs kommentar under Pinsepakken.)

KONKLUSION

Nej, jeg ved ikke noget om dette. Får blot ikke eksperternes udsagn til at give mening!

Som jeg ser det:
Opsparing begrænser forbruget nu. Dvs.: der er ikke efterspørgsel efter de varer, vi producerer. Det fører til arbejdsløshed (medmindre overproduktionen kan eksporteres). Dermed resourcespild.
Vi kan kun leve af dagens produktion. Årets produktion bliver fordelt mellem den levende befolkning. Så spørgsmålet vil altid være: Hvor meget vil den producerende del af befolkningen overlade til den ikke producerende – pensionisterne.

Forslag:
Suspender fremtidig statssubsidieret pensionsopsparing.
Herefter kan vi bruge de penge, vi tjener. (evt. foretage privat opsparing eller investering)
Måske køber vi flere sko. Så vil fx. Ecco bygge en større skofabrik. Når vi bliver gamle, ligger der derfor en større skofabrik – i stedet for en mindre fabrik, som blot er mere værd.
(Og så skal der naturligvis være en reel folkepension. Som fremtidens erhvervsaktive lige så vel kan give frivillig, som baseret på en pseudo-investering. Og helst baseret på overskud fra fuld grundskyld)

Det er forbruget, som skaber nyinvesteringer. Ikke opsparing, aktiekøb, rentenedsættelse, etc.

Mit forslag til Helle Thorning i 2012 var at suspendere fradrag for pensionsindbetalinger i en periode.
Så ville de unge, med lang tid til pensionering, forbruge lidt mere, hvilket var ønskeligt.
De gamle, med nært forestående pensionering, kunne blot fortsætte med privat opsparing. Med kort tid til pensionering, ville det ikke ændre på deres samlede forbrugsmulighed efter skat!