Privat opkrævet grundskyld

Hvis det offentlige ikke opkræver grundskyld,
vil private gøre det

Grundskyld er noget, vi betaler til kommunen (og til staten som en del af ejendomsværdiskatten). Og de fleste vil gerne have denne grundskyld afskaffet. Og politiske partier (De Konservative – og andre) agiterer netop for dette.

Men hvorfor vil vi gerne betale denne grundskyld til private? Hvorfor har vi ikke noget imod privat opkrævet grundskyld? Og hvad er nu det for noget!

Først vores huse, hvor vi alle er bekendt med denne – som den kaldes – “ekstraskat på boligen”.
Lad os se på 2 helt ens huse – Danmarkshuset for eksempel.

Dette Danmarkshus koster nu 3,8 millioner kroner på Frederiksberg, der er landets dyreste boligområde – og bare 725.000 kroner i Tinglev i Sønderjylland, der er landets billigste område. (Berlingske Tidende 18. sept. 2004)

Hvad repræsenterer denne prisforskel på godt 3 mio. kroner?
Ja, rigtigt: Privat opkrævet grundskyld – eller rettere den kapitaliserede værdi af den grundskyld, som det offentlige ikke opkræver.
Vi betaler gerne disse 3 mio. kroner ekstra – uden ophævelse over, hvorfor vi nu skal betale denne ekstra pris. Vi kalder det beliggenhed (beliggenhed, beliggenhed) og betragter det som værende helt naturligt.
Havde kommunen – her Frederiksberg – opkrævet den rette grundskyld (altså renten af disse 3 mio. kr.) så ville købere, som de er flest, gøre vrøvl.
Havde kommunen – her Frederiksberg – opkrævet denne grundskyld, ville huset på Frederiksberg koste det samme som i Tinglev! Og køberen skulle ikke skaffe disse 3 mio. kr. som prioritetslån.

Men vi betaler også privat opkrævet grundskyld andre steder – næsten hver dag, og helt uden at tænke over det.

Lad os tage Jomfru Ane Gade i Aalborg; vist kendt af de fleste. Her betaler restauratørerne enormt høje huslejer. (kender ikke beløbet i dag). Hvorfor? Fordi det er attraktivt at have restaurant, hvor kunderne kommer. Denne høje leje – til en privat udlejer – skal betales via bøf-prisen; igen privat opkrævet grundskyld., som vi finder er en helt naturlig del af markedsøkonomien.

Eller køb en kop kaffe på Strøget, på Kgs. Nytorv eller et andet centralt sted. Her produceres og sælges mange. Den burde være billigere her end i omegnskommunerne.
Hvorfor koster den så mere? Ja – huslejen er højere her. Privat opkrævet grundskyld.

Eksemplerne er legio. Find dem selv.

***

For år tilbage talte jeg med en Allerød lokalpolitiker på gågaden, netop da kommunen havde istandsat denne som gågade. Dette gjorde butikkerne her mere attraktive – flere kunder. Men er disse flere kunder til gavn for bageren, boghandleren, fotografen, etc.?
Ja, omsætningen stiger, men det gør huslejen også.
Så den reelle vinder af kommunens investeringer er ejerne af butikkerne, ikke bageren, boghandleren, fotografen, etc.
Jeg nævnte, at en grundskyld, som opkrævede den fulde jordrente, ville løse dette problem, til gavn for det arbejdende folk. Han var enig heri, men – som han sagde – det kan jeg jo ikke gå ind for som Venstre-mand.