Det frie marked

Hvorfor det frie marked svigter

Et marked er frit, når der ikke er restriktioner på produktion og omsætning. ‘Det frie marked’ øger eller mindsker produktion og tilførsel af varer til markedet – helt upersonligt og temmelig nøjagtigt. De fleste lærer hurtigt hvordan det frie marked virker.

Og det er også let at forstå:

Området omkring Frederikssund blomstrer på grund af det nye S-tog. Der kommer mange mennesker til området, og de har selvfølgelig behov for ‘dimser’. (Dimser kan være hvad som helst. Her kan det være tøj, mad, møbler osv.)
Det store behov for dimser får priserne til at stige. Så for at følge med efterspørgselen, og for at få fordel af de høje priser, vil fabrikkerne i Frederikssund indføre to-holdsskift og producere flere dimser; der vil blive tilført dimser fra København og hvis efterspørgselen ikke er tilfredsstillet, vil der også komme dimser helt ovre fra Jylland.
Efterhånden som behovet bliver tilfredsstillet, falder priserne, og importen fra København og Jylland stopper.

Det frie marked virker hurtigt og effektivt og ingen planlægningsøkonom kan hamle op med det. Alle ved hvordan det frie marked fungerer; men for at være helt sikker tager vi det én gang til:
Området omkring Frederikssund blomstrer på grund af det nye S-tog. Der kommer mange mennesker til området, og de vil selvfølgelig få behov for jord: til et hjem, til en forretning eller til et lager. De kan ikke gøre ret meget uden jord.
Den store efterspørgsel får priserne på jord til at stige. Så for at følge med efterspørgselen, og få fordel af de høje priser, vil fabrikkerne i Frederiksund indføre to-holdsskift og producere mere jord; der vil blive tilført jord fra København og hvis efterspørgselen ikke er tilfredsstillet, vil der måske komme jord helt ovre fra Jylland – og på et tidspunkt vil priserne falde. Det er det frie marked.

Stop, siger du? Ja, der findes ingen ‘jord’fabrikker; jord kan ikke importeres andre steder fra.
Du har ret. Det frie marked, som på effektiv måde regulerer priserne på dimser, kan ikke regulere prisen på jord.

Derfor virker det frie marked ikke!