Diogenes

 


Det gamle Grækenland

Jordejeren: Diogenes! tag din tønde og forsvind fra min jord; du tager udsigten fra mig.
Diogenes: Gå din vej, – du tager sollyset fra mig.

Jordejeren: Hvem har givet dig solen?
Diogenes: Hvem har givet dig jorden?