Ny borgmester

En by fik ny borgmester

Der var engang en by, som – for at skaffe de nødvendige indtægter – beskattede alle frugttræer, alle huse med tag og alle sko med såler.

For at undgå at betale disse skatter fældede indbyggerne deres frugttræer, fjernede tagene fra deres huse og sålerne på deres sko. De mange ansatte i skatteforvaltningen var ikke i stand til at forhindre dette, og alle levede i fattigdom uden tilstrækkelig mad, bolig og beklædning.

Men en dag blev der valgt en ny borgmester og han overtalte bystyret til at fjerne alle skatter på frugttræer, tage og skosåler. I stedet for blev der lagt en afgift på den jord, hvor træerne kunne gro, og de grunde, som husene stod på.

Da nu indbyggerne skulle betale denne afgift uanset om de havde frugttræer eller ej, plantede de så mange frugttræer, som de havde lyst til, og nu havde de ikke alene penge nok til at betale afgiften, de havde også nok til sig selv. Og da de skulle betale den samme afgift for grunden, uanset om de havde tag på huset eller ej, byggede de alle tag på deres huse. Og fordi der ikke længere var afgift på sko med såler, forsålede alle deres sko.

Der blev straks stor efterspørgsel på arbejdskraft til at dyrke frugt, bygge huse og forsåle sko. Byen havde stor fremgang og kun de dovne levede i fattigdom.